Kolejne dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymał wniosek złożony przez Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy.

Tym razem dofinansowanie otrzymało wydanie książki napisanej i wydanej w 1848 roku przez Wojciecha Lipskiego, a dotyczącej wydarzeń w Wielkim Księstwie Poznańskim w 1848r.

O żadnym z wcześniejszych wydarzeń nie napisano tak wiele jak o ostatnich zajściach w Wielkim Księstwie Poznańskim. Niestety już na początku niemiecka biurokratyczna reakcja posłużyła się z sukcesem najskuteczniejszą bronią, a mianowicie prasą, ażeby polską rację stanu uznano za przegraną i nieuczciwą z przyczyn obaw i lęków oraz niezgodności z istniejącym prawem. Po tym gdy w Prusach przez trzydzieści trzy lata zabijano nas, rabowano materialnie, nie będąc jednak w stanie pozbawić nas jednego z naszych głównych atutów, a mianowicie, sympatii cywilizowanych narodów, postanowiono w przeciągu tego roku nie tylko na wskutek zmowy urzędników oraz chuligańskiego egoizmu, zdradziecko użytymi bagnetami oraz szrapnelami przyprawić ostatecznie o fizyczną śmierć, lecz co jest sednem, w sposób zamierzony usiłowano zniszczyć pod każdym względem nasz honor (…) i niemniej poprzez broszury, jakieś dokumenty jako podstawę oraz źródło ich kłamstw tak, aby zamordowanym ofiarom nie należało się chociaż jedno westchnienie współczucia i żalu na ich grobach – napisał Wojciech Lipski ze wstępie do „Przyczynków do oceny wydarzeń w Wielkim Księstwie Poznańskim”.

100-stronica pozycja to niezwykle szczegółowe i rzadkie wspomnienia dotyczące walk, głównie w obecnym powiecie ostrowskim, rozgrywanych w 1848 roku. Opis stosunków polsko-pruskich, opis nastrojów i zachowań poszczególnych przedstawicieli rodzin ziemiańskich, pokazana jest także aktywizacja do działań społecznych.

– To niezwykle cenne dzieło spisane w języku niemieckim przez jednego z koordynatorów działań w okresie Wiosny Ludów Wojciecha Lipskiego. Dotąd nie było tłumaczone na język polski w całości i nigdy nie było wydane. Cieszę się, że wydanie tej pozycji zostało wsparte przez dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – podkreśla dyrektor muzeum Sylwia Nowicka.

Wojciech Lipski był deputowanym ze stanu rycerskiego na sejm prowincjonalny Wielkiego Księstwa Poznańskiego w 1841 i 1843 roku. Uczestniczył w powstaniu listopadowym, po przedostaniu się do Wielkiego Księstwa Poznańskiego został aresztowany za działalność polityczną. W 1848 roku był aktywny na polu działalności politycznej, społecznej. Był współzałożycielem towarzystw gospodarczych w Poznańskiem, a także głównym fundatorem Królewskiego Katolickiego Gimnazjum Męskiego w Ostrowie, w którym uczono po polsku.

Przetłumaczenia 100 stron broszury poświęconej wydarzeniom Wiosny Ludów 1848 w dawnym Poznańskiem podjęła się germanistka Iwona Grzesiek. Wydawnictwo opatrzy komentarzem historycznym dr Jarosław Biernaczyk, autor kilkunastu pozycji historycznych związanych w historią dawnego powiatu odolanowskiego i ostrowskiego m.in. Słownik biograficzny Żydów ostrowskich, nauczyciel historii.

Książka powinna się ukazać w drugiej połowie roku.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments