Kolejne drzewa zostały wycięte w Ostrowie Wielkopolskim. Dzisiaj wycięte zostały topole drobnolistne przy ulicy Waryńskiego.

Jak wynika z wydanego zezwolenia, powodem dzisiejszej wycinki drzew rosnących w pasie drogowym przy ulicy Waryńskiego było „zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi”.

W związku z tym jak możemy przeczytać w wydanej decyzji, wydano – „Zezwolenie na odstępstwo od zakazu: niszczenia gniazda sierpówki Streptopelia decaocto oraz siedliska będącego obszarem rozrodu tego gatunku, poprzez wycinkę lipy drobnolistnej nr 17, niszczenie gniazda kwiczoła Turdus pilaris oraz siedliska będącego obszarem rozrodu tego gatunku, poprzez wycinkę lipy drobnolistnej nr 7.”

W miejsce wyciętych drzew mają zostać nasadzone nowe.