Rok szkolny 2018/2019 to ostatni rok funkcjonowania klas gimnazjalnych. Wraz z ich wygaszeniem zmieni się liczba dzieci w szkołach w całej Polsce. Także i w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce przyjdzie czas na zmiany.


Z powodu braku możliwości rozbudowy miejskich przedszkoli jednym z rozwiązań, które zostanie wprowadzone przez tutejsze władze samorządowe będzie adaptacja części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach na cele przedszkolne.

– Jesteśmy po rozmowach z dyrekcją placówki przy ul. Kaliskiej, która pozytywnie zaopiniowała ten pomysł. Zapewniła przede wszystkim, że szkoła może przekazać na przedszkole kilka ze swoich pomieszczeń. Obecnie funkcjonują trzy oddziały przedszkolne, natomiast od września chcemy uruchomić cztery kolejne i tym samym przyjąć około dziewięćdziesięcioro dzieci – powiedział Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak. – Decydując się na dostosowanie starego, a nie budowę nowego budynku kierowaliśmy się kilkoma czynnikami, m.in. czasem, ponieważ we wrześniu obiekt ma spełniać już nową funkcję, oraz kosztami – chodzi nie tylko o nakłady inwestycyjne, ale również o wydatki bieżące, które i tak już ponosimy. Ponadto istniejąca stołówka jest w stanie przygotować posiłki dla większej ilości dzieci.

Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na sesji w dniu 31 stycznia br. zabezpieczyła w budżecie 324.800,00 zł na przygotowanie oddziałów przedszkolnych. Dodatkowe 50.000,00 zł zostanie przeznaczone na budowę placu zabaw dla najmłodszych, który będzie usytuowany w sąsiedztwie boiska sportowego. Umożliwi to stworzenie bezpiecznego, z dala od zgiełku ruchu drogowego, przytulnego miejsca dla uczęszczających tu przedszkolaków.

Ponadto przy ulicy Hallera zostanie utworzony parking, z którego będą mogli korzystać nie tylko rodzice przywożący dzieci, ale także i mieszkańcy.
ŹRÓDŁOUMiG Nowe Skalmierzyce,
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments