Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim kontroluje placówki oświatowe pod kątem prawidłowego wykorzystania oraz pobrania dotacji oświatowej. W tym roku zaplanowano kontrolę w trzech kolejnych placówkach.

Jak informowaliśmy wcześniej, ubiegłoroczne kontrole w ostrowskich placówkach oświatowych wykazały, zdaniem kontrolujących urzędników, nieprawidłowości w zakresie pobrania i wykorzystania dotacji. Łącznie w trzech placówkach zostały stwierdzone nieprawidłowości na kwotę ponad 800 tys. zł.

W styczniu 2023 roku ostrowski Urząd Miejski informował, że „W przypadku Szkoły Podstawowej Spółdzielni Oświatowej EDUKATOR zakwestionowana kwota została zwrócona w całości. Organ prowadzący Niepubliczne Przedszkole Sowy i Sówki poprosił o możliwość zwrotu zakwestionowanej kwoty w ratach”.

Największa stwierdzona podczas kontroli kwota niesłusznie wydatkowanej dotacji dotyczyła Polsko-Kanadyjskiej Szkoły Podstawowej, która jak informowaliśmy nie zgadzała się z wynikami tej kontroli.

Dlatego też zwróciliśmy się w tej sprawie z pytaniami na jakim etapie jest powstępowanie i jak nas właśnie informuje ostrowski Urząd Miejski – „Wystawiona została decyzja administracyjna określająca kwotę zwrotu tj. 502 910,54 zł., od której organ prowadzący Polsko-Kanadyjską Szkołę Podstawową wniósł odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Do chwili wydania decyzji przez SKO sprawa jest w toku. Na chwilę obecną nie dokonano żadnego zwrotu niesłusznie wydatkowanej dotacji przez Polsko-Kanadyjską Szkołę Podstawową”.

Trzeba więc w tym przypadku czekać do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Wtedy powinno się okazać, jak ewentualnie kwota i czy w ogóle będzie do zwrotu w tym przypadku.


Więcej na ten temat przeczytacie Państwo w poniższych artykułach:

Ponad 800 tys. zł dotacji do zwrotu. Nieprawidłowości w 3 ostrowskich placówkach oświatowych

Polsko-Kanadyjskiej Szkoła Podstawowa. Pół miliona dotacji nie zostało do tej pory zwrócone

Polsko-Kanadyjskiej Szkoła Podstawowa. Fundacja i szkoła odniosła się do kwestii kontroli w placówce oraz ewentualnego zwrotu dotacji


Z uwagi, iż w ubiegłym roku stwierdzono nieprawidłowości zwróciliśmy się z pytaniami do ostrowskiego Urzędu o kwestie kontroli w innych placówkach oświatowych. Jak nas poinformowano – „Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim zaplanował kontrole we wszystkich placówkach. Systematycznie przeprowadza kontrole prawidłowości wydatkowania dotacji w placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie miasta, tak aby w każdej z nich dokonać sprawdzenia, czy środki publiczne zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem oraz czy nie pobrano ich w nadmiernej wysokości”.

Jak czytamy również w udzielonej nam odpowiedzi – „W bieżącym roku zaplanowane zostały kontrole w następujących placówkach: Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek, Publiczne Przedszkole Nr 1 Osiedlowego Stowarzyszenia KRĘPIANIE oraz Szkoła Kwitnącej Myśli. Trwa analiza dokumentacji. Po zakończeniu kontroli zostaną przedstawione protokoły pokontrolne”.

Czyli, jak wynika z udzielonej nam odpowiedzi w tym roku kontrole zostaną przeprowadzono tylko w 3 placówkach. Pozostaje więc pytanie, kiedy uda się skontrolować wszystkie?

Zobacz również: Kolejne zadłużenie miasta! Tym razem… 14 milionów

Zobacz również: Czy w Ostrowie nie jest czyszczona kanalizacja deszczowa i dlatego dochodzi do zalewania miasta?

AKTUALIZACJA:

W związku z przedmiotowym artykułem swoje stanowisko na naszą skrzynkę mailową, w formie sprostowania w tej sprawie, przesłała nam Fundacja Edukacja i Nauka oraz Polsko – Kanadyjska Szkoła Podstawowa. Zostało ono opublikowane w osobnym artykule.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments