Na terenie miasta i powiatu ostrowskiego odbyły się kolejne spotkania policjantów z młodzieżą w ramach kampanii pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”.

W ostatnim czasie, policjanci ostrowskiej komendy przeprowadzili kolejne spotkania podczas których rozmawiali o zagrożeniach związanych z uzależnieniami od narkotyków i dopalaczy, a także o odpowiedzialności prawnej nieletnich.

 Funkcjonariusze spotkali się z młodzieżą z Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych, Zespołu Szkół Usługowych, Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek oraz Szkołą Podstawową nr 4.

Policjanci przypominali o konsekwencjach prawnych jakie mogą ponieść młodzi ludzie mający kontakt ze środkami odurzającymi. Przedstawili założenia ogólnopolskiej kampanii pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają. Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”, której głównym celem jest upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.
ŹRÓDŁOostrow-wielkopolski.policja.gov.pl