fot: Jarek Maj

Grupa znakarska działająca przy ostrowskim oddziale Polskiego Oddziału Turystyczno-Krajoznawczego wykonała kolejne prace polegające na odnowieniu szklaków turystycznych w naszym powiecie oraz regionie.

W ramach wykonanych prac zrealizowano m.in.

– na zlecenie Urzędu Gminy w Przygodzicach ze środków Stowarzyszenia „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy” odnowiono czarny szlak rowerowy: Możdżanów – dąb „Jan” – granica gmin Sośnie/Krośnice – Stara Huta – Luboradów o długości w granicach Gminy Sośnie 3,5 km oraz niebieski szlak pieszy pn. „Archeologiczny”: Stara Huta – granica gmin Krośnice/Sośnie – dąb „Jan” – Możdżanów – Janisławice – Konradów – Żmigród o długości 12,1 km również na terenie Gminy Sośnie,

– ze środków Powiatu Ostrowskiego odnowiony został czerwony szlak rowerowy „Dookoła Powiatu ostrowskiego” na odcinku Wielowieś – Raduchów – Kania – Biernacice – Zamość – Namysłaki – Strzyżew o długości 21 km,

– wykonane zostały naprawy interwencyjne na szlaku, do których zaliczyć można wymianę drogowskazów i postawienie nowego słupka na szlakach w Antoninie.

– odnowiono i wykonano nową infrastrukturę turystyczną w powiecie ostrowskim i ostrzeszowskim będącej uzupełnieniem Wielkopolskiej Sieci Szlaków Pieszych i Wielkopolskiej Sieci Szlaków Rowerowych.

– zaprojektowano i wykonano 7 tablic z siecią szlaków, które wymieniono w Ostrowie na Piaskach-Szczygliczce, w Odolanowie, Sieroszewicach i Ołoboku, jedna zawisła w Nabyszycach, a w Sobótce i Szklarce Śląskiej tablice powieszone zostały na nowych drewnianych konstrukcjach,

– odnowiono zielony szlak pieszy Ołobok – Odolanów WK-3671z na jego całej długości, w Kotłowie i Mikstacie na odnowionym szlaku postawione zostały nowe słupki, na których zawisły nowo zaprojektowane drogowskazy do miejscowości na szlaku.

– ponadto przedłużony został szlak pieszy o kolorze żółtym z Odolanowa do Kurochu do przystanku autobusowego w Daniszynie – teraz można dojechać pociągiem lub autobusem do Odolanowa lub Daniszyna (stacja Łąkociny) i tak samo powrócić do Ostrowa, długość szlaku, który prowadzi między innymi do kurhanów w Lesie Gliśnickim i krzyża Pawła Brylińskiego w Kurochu, wynosi teraz 12,8 km, wymianie uległy drogowskazy na szlaku, które znajdowały się w Odolanowie, w Lesie Gliśnickim i Kurochu.

– Najbardziej zależało nam na oddaniu hołdu wybitnemu Polakowi, nie do końca znanej postaci naszego regionu, wielkiemu nauczycielowi i patriocie – Jerzemu Lancowi – mówi Jarek Maj.

W celu upamiętnienia osoby Jerzego Lanca przy cmentarzu w Szklarce Śląskiej umiejscowiono tablicę z siecią szlaków turystycznych i życiorysem Jerzego Lanca. Do cmentarza oznakowano czarny rowerowy szlak łącznikowy od istniejących szlaków rowerowych: niebieskiego Ostrów Wielkopolski – Moja Wola w Mariaku i czerwonego „Dookoła Powiatu Ostrowskiego” w Możdżanowie. Dla ułatwienia dojazdu do cmentarza zostały zaprojektowane, wykonane i zawieszone znaki R3 z odległościami do węzłów szlaków.

Dopełnieniem całego projektu jest wydanie mapy formatu A3, na której znalazł się opis dokonań Jerzego Lanca, powiązania naszego oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim z jego osobą oraz zaznaczone zostały propozycje dojazdu do Szklarki Śląskiej, gdzie znajduje się jego grób. Mapa będzie dostępna w siedzibie ostrowskiego oddziału w połowie listopada.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments