Komentarze na portalu Twój Ostrów

W ramach portalu Twój Ostrów korzystamy z systemu komentarzy Facebook. Dlatego, żeby dodać komentarz trzeba mieć konto i być zalogowanym na portalu Facebook. Ma to ograniczyć komentarze wystawiane przez osoby anonimowe.

Niestety nie wszystkim mogą one się wyświetlać. W przypadku stosowania blokowania systemów śledzących, korzystania z adblokerów system komentarzy Facebook się nie wyświetla.

Dlatego jeśli korzystasz z adblokerów lub masz niestandardowe ustawienia prywatności w swojej przeglądarce, a chcesz widzieć komentarze innych lub samemu komentować bezpośrednio pod artykułem dodaj naszą witryną do wyjątków.

Jak się przekonasz nasze reklamy, które blokowane są przez adblokery nie przeszkadzają w korzystaniu z naszego portalu. Zachęcamy do sprawdzenia i odblokowania naszej witryny, żeby korzystać z pełnej jej funkcjonalności.

 

Masz uwagi napisz nam to przez nasz formularz kontaktowy: TUTAJ>>>