Podczas ostatniej sesji rady miejskiej, przyjęta została uchwała o 75% bonifikacie opłaty dla mieszkańców, którzy zdecydują się na przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność miasta.

Przyjęta w 2018 roku ustawa przynosi koniec instytucji użytkowania wieczystego w Polsce. Ustawa daje możliwość gminom udzielanie bonifikat z tytułu przekształcania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.

Zgodnie z przyjętą w poniedziałek uchwałą mieszkańcy, którzy zdecydują się uiścić taką opłatę jednorazowo w roku przekształcenia, mogą liczyć na bonifikatę w wysokości 75%. W drugim i trzecim roku uzyskanie bonifikaty będzie nadal możliwe, ale będzie ona wynosić już odpowiednio 65% i 55%.

– Postanowiliśmy uprościć system bonifikat w stosunku do projektu zaproponowanego przez radnych opozycji – wyjaśniał wiceprezydent Mikołaj Kostka. – Nasz projekt przewiduje, że do budżetu miasta z tytułu opłat wpłynie nieco ponad 2 mln zł, natomiast blisko 7 mln zł pozostanie w kieszeni mieszkańców.

Swój projekt uchwały zgłosili również radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy proponowali, aby bonifikata wynosiła 95% w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie. W kolejnych latach miała ona wynosić – 60%, 50%, 40%, 30% i w roku szóstym 20%.

Projekt zgłoszony przez prezydenta miasta dający bonifikatę w wysokości 75% powodował mniejsze skutki finansowe dla miasta.

Podczas sesji odbyło się głosowanie nad złożonymi dwoma projektami, gdzie na projekt zgłoszony przez prezydenta miasta zagłosowało 12 radnych, 10 było przeciw, 1 radny był nieobecny. Za zagłosowali radni klubu „Przyjazne miasto”. Przeciw byli radni opozycji.

Projekt zgłoszony przez PIS poparło 10 radnych, 9 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. 1 radny był nieobecny.  Za tym projektem zagłosowali radni PIS oraz PO.

Ostatecznie przyjęty został projekt lepszy finansowo dla miasta, jednak powodujący, że w pierwszym roku mieszkańcy, którzy zdecydują się na przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność miasta otrzymają bonifikatę mniejszą o 20% niż proponowali to radni PIS w swoim projekcie.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments