Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – zadanie „Integracja mieszkańców Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce poprzez organizację imprez”.

 

W czwartek, 11 czerwca, burmistrz Jerzy Łukasz Walczak podpisał z organizacjami pozarządowymi 18 umów na realizację zadań w tym zakresie. W pierwszej kolejności będą to działania organizowane przez Koła Gospodyń Wiejskich w Węgrach i Gałązkach Wielkich – festyny na zakończenie wakacji.

Ponadto mieszkańcy poszczególnych miejscowości będą mogli wziąć udział w takich przedsięwzięciach jak: „Dzień Pyry i Korbola”, „Dożynki dawniej, a dziś”, „Piknik kreatywny”, czy „Rajdy, gry i podchody”. Na konkurs, w ramach jednej oferty, można było wnioskować maksymalnie o kwotę 5.000 zł na zadanie realizowane w terminie 15 lipca – 15 grudnia 2019 roku. Spośród 18 projektów aż 14 realizować będą Koła Gospodyń Wiejskich.

– Ogłoszenie w ciągu roku dodatkowego konkursu związane było z utworzeniem dużej ilości nowych organizacji, które chcą aktywnie włączyć się w życie społeczne Gminy. Mam nadzieję, że przyznane dotacje im to umożliwią – wyraził nadzieję burmistrz Jerzy Łukasz Walczak.

Podział środków:

Ochotnicza Straż Pożarna w Gostyczynie, „Andrzejki – tradycje dawniej i dziś” – kwota 4.668,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich w Fabianowie, „Andrzejki – tradycje i wróżby” – kwota 4.600,00 zł
Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska- Hufiec Kalisz, „Rajdy, gry i podchody” – kwota 4.600,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich w Lezionie, „Obchody 60 – lecia KGW – integracja mieszkańców” – kwota 3.000,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich w Kotowiecku, „Hej wesele” – kwota 4.300,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich w Biskupicach Ołobocznych, „Dzień pieczonego ziemniaka” – kwota 3.200,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich w Biskupicach „Jutrzenka”, „Dożynki dawniej, a dziś” – kwota 4.300,00 zł
Stowarzyszenie przy Szkole Podstawowej w Skalmierzycach „Edukreator”, „Koncert kolęd i pastorałek” – kwota 3.800,00 zł
Stowarzyszenie przy Szkole Podstawowej w Skalmierzycach „Edukreator”, „Piknik kreatywny” – kwota 4.100,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich „Gałąziarki”, „Festyn rodzinny zakończenie lata” – kwota 3.825,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich w Chotowie „Chotowianki”, Impreza integracyjna mieszkańców wsi Chotów „Dzień PYRY I KORBOLA” – kwota 4.000,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich w Strzegowie „Strzegowianki”, „Dzień Pieczonego Ziemniaka, Andrzejki dla dzieci i dorosłych” – kwota 4.000,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich we Węgrach, „Taneczne zakończenie wakacji” – kwota 4.000,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich w Skalmierzycach, „Turniej mieszkańców Skalmierzyc” – kwota 3.707,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich w Śmiłowie, „Spotkanie opłatkowe dla mieszkańców Śmiłowa oraz spotkanie z Mikołajem dla dzieci” – kwota 3.700,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich w Boczkowie, „Mikołajki” – kwota 2.900,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich w Gniazdowie, „Impreza integracyjna Andrzejki” – kwota 3.400,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich w Trkusowie, „Dzień Pieczonego Ziemniaka w Trkusowie” – kwota 3.400,00 zł
ŹRÓDŁOUMiG Nowe Skalmierzyce, Ewelina Stachowicz-Zych
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments