zdjęcie poglądowe, fot: pixabay.com

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia podało, że zostało potwierdzonych pięć nowych przypadków koronawirusa. W sumie w Polsce do tej pory mamy 16 pozytywnych wyników badań. Odwoływane są kolejne imprezy w regionie.

Nowe przypadki osób z potwierdzonym koronawirusem to mężczyzna z Krakowa, który wrócił w Włoch. Jest hospitalizowany. Jego stan jest stabilny. Trzy kolejne przypadki to mężczyźni z województwa śląskiego, którzy byli w kwarantannie domowej. Piąty przypadek został zdiagnozowany we Wrocławiu. Kobieta jest hospitalizowana.

Te wszystkie osoby były objęte wcześniej monitoringiem służb sanitarnych – mówi prof. Łukasz Szumowski, minister zdrowia. – Rozprzestrzenianie się wirusa wśród pacjentów było widoczne także w innych krajach. We wszystkich państwach był gwałtowny wzrost w pierwszych dniach. Wtedy pojawiały się liczby dwucyfrowe wśród nowych przypadków.

Zgodnie z danymi Głównego Inspektora Sanitarnego 9 marca mieliśmy potwierdzonych 16 przypadków zarażenia. Ponad 170 osób jest hospitalizowanych, a 4 tysiące jest objętych kwarantanną domową.

Aktualizacja godz. 17.15 – Potwierdzono 17 przypadek zarażenia. Chora przebywa obecnie w Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu.

Ze względu na rosnącą liczbę zakażeń w kraju, rząd postanowił wdrożyć kontrole sanitarnych na granicach. Na chwile obecną regulacja objęła całodobowo 5 punktów: Kołbaskowo, Świecko, Olszyna, Jędrzychowice i Gorzyczki. We wtorek będzie to 100 proc. przejść.

Odwoływane są kolejne imprezy.

Jak już informowaliśmy w powiecie ostrowskim Targi Smaków zostały odwołane.

Jak informują organizatorzy 56. Crossu Ostrzeszowskiego – „Z uwagi na niepewną sytuację związaną z pojawieniem się kolejnych przypadków koronawirusa na terenie naszego kraju i wprowadzanymi obostrzeniami zmuszeni jesteśmy odwołać tegoroczną – 56 edycję Crossu Ostrzeszowskiego oraz imprez towarzyszących.”

W Krotoszynie odwołane zostały V Powiatowe Targi Edukacyjne i Targi Pracy zaplanowane na dzień 18 marca 2020.

Ponadto w wyniku ustaleń po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w dniu 8 marca 2020 roku, po dokonaniu analizy sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje odwołanie wszystkich imprez masowych powyżej 1000 osób, organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych.

Organizacja imprez masowych każdorazowo podlega analizie pod kątem oceny ryzyka celem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego uczestnikom. Decyzje podejmuje wojewoda, który może wystąpić o rekomendacje do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, a w wyjątkowych przypadkach (szczególnie skomplikowane okoliczności) do Głównego Inspektora Sanitarnego.

Za okres kwarantanny przysługuje zasiłek

Coraz więcej osób jest poddawanych kwarantannie i izolacji. Jak informuje ZUS osoba poddana kwarantannie lub izolacji ma prawo do świadczeń z tytułu choroby. Podstawą do ich wypłacenia jest decyzja państwowego inspektora sanitarnego.

Zgodnie z przepisami, państwowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny, może wydać decyzję o poddaniu kwarantannie lub izolacji osobę przebywającą na terytorium RP, jeśli jest ona zakażona, chora na chorobę zakaźną albo podejrzana o zakażenie lub chorobę zakaźną, a także jeśli miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego. Decyzję tę, osoba poddana kwarantannie lub izolacji, może dostarczyć pracodawcy bądź do placówki ZUS, już po zakończeniu kwarantanny lub izolacji.

Ocena, czy stan zdrowia uzasadnia wystawienie zaświadczenia lekarskiego, pozostaje w kompetencji lekarza. W przypadku jednak, gdy ubezpieczony sam powstrzyma się od pracy i nie otrzyma za ten okres zaświadczenia lekarskiego ani decyzji inspektora sanitarnego, nie będzie miał prawa do świadczeń pieniężnych w razie choroby.

Ponadto, jeżeli powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny, wyda decyzję o konieczności izolacji lub kwarantanny dziecka, rodzic będzie miał prawo do zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad tym dzieckiem. Konieczność izolacji lub kwarantanny dziecka jest traktowana analogicznie jak choroba dziecka. Oznacza bowiem niemożność wykonywania pracy przez jednego z rodziców dziecka w związku z koniecznością zapewnienia mu opieki.

Po wejściu w życie ustawy dotyczącej szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem, rodzicom dzieci do ósmego roku życia, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni, jeżeli w związku ze zwalczaniem zakażenia wirusem i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, nastąpi zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wlicza się do limitu 60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym. Dodatkowy zasiłek przysługuje łącznie obojgu rodzicom w wymiarze do 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki, w związku z zamknięciem placówki z powodu wirusa.

– Rozważamy wzmocnienie nadzoru nad kwarantanną domową – mówi prof. Łukasz Szumowski. – Rozmawiamy na ten temat z resortem nadzorującym służby mundurowe. Chcemy rozpocząć dodatkową opiekę nad tymi osobami. Cześć ludzi pozostająca w kwarantannie domowej to osoby samotne. Wojewoda ma obowiązek dostarczania żywności.

Zobacz również: Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
ŹRÓDŁOZUS, GIS, MZ