Ministerstwo Zdrowia podało aktualną listę powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami. Powiat ostrowski znalazł się w strefie żółtej. Zmiany mają obowiązywać od jutra, 21 sierpnia.

Lista powiatów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia, zmienia się w zależności od aktualnych danych o zakażeniach. W strefie żółtej do której został dzisiaj zaliczony powiat ostrowski wprowadzane są dodatkowe obostrzenia.

Zawody sportowe, mecze, wyścigi: widownia zawodów może być zapełniona w jednej czwartej wszystkich miejsc.

Koncerty, przedstawienia teatralnych, imprezy kulturalnej: jeżeli wydarzenie odbywa się w przestrzeni zamkniętej, widownia może być zapełniona tylko w 25 proc., a jeśli na otwartej przestrzeni – obowiązuje limit 100 osób. 

Restauracje: Klienci lokali gastronomicznych zobowiązani są do zakrywania ust i nosa do momentu, kiedy usiądą przy stoliku. Obsługa zakrywa usta i nos. W strefie żółtej: dodatkowe ograniczenie – 1 osoba na każde 4 m kw. 

Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne: W strefie żółtej: jedna osoba na 10 m kw.

Siłownie i kluby fitness: W strefie żółtej: limit jednej osoby na każde 7 m kw.

Wesela i uroczystości rodzinne: W strefie żółtej: dopuszczalna liczba gości zmniejszy się do 100 osób. 

Uroczystości, spotkanie „nierodzinne”, niezależnie od ich rodzaju: W strefie żółtej: dopuszczalna liczba gości zmniejszy się do 100 osób. 

Nakaz zakrywania ust i nosa. Jest obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, przyłbicy lub części odzieży: 

  • w środkach publicznego transportu zbiorowego;
  • w miejscach ogólnodostępnych – chyba że będzie zachowana odległość 1,5 m;
  • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej;
  • w obiektach handlowych lub usługowych;
  • w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Więcej na temat obostrzeń w poszczególnych strefach można przeczytać tutaj>> https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/trzy-kolory-bezpieczenstwa