Szpital Ostrów Wielkopolski

W piątek, 28 lutego, wojewoda wielkopolski Łukasz Mikolajczyk w związku z poleceniem premiera Mateusza Morawickiego, wydał decyzje administracyjne nakładające na 9 wielkopolskich szpitali obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości w celu przyjęcia osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Na liście znalazł się również szpital w Ostrowie.

Decyzja ma związek z zagrożeniem pojawienia się koronawirusa SARS-CoV-2. W rezultacie decyzji mogą zostać zwiększone bazy łóżek zakaźnych oraz obsada personelu czy przekształcone  określone oddziały w oddział zakaźny. Działania wojewody to wynik piątkowej odprawy u premiera Mateusza Morawickiego.

Na terenie Wielkopolski wyznaczono 9 szpitali:

  1. Centrum Medyczne HCP w Poznaniu – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
  2. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Kardiologiczny, Oddział Udarowy, Oddział Chorób Wewnętrznych I, Oddział Chorób Wewnętrznych II;
  3. Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Nefrologiczny;
  4. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
  5. Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie – Oddział Diagnostyczno-Internistyczny, Oddział Chorób Płuc;
  6. Szpital Specjalistyczny w Pile – Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii;
  7. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu – Oddział Chorób Wewnętrznych;
  8. Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Oddział IV Nefrologiczny, Kardiologiczny, Pediatryczny; Oddział VI Nefrologiczny, Kardiologiczny, Pediatryczny; Oddział XI/2 Endokrynologiczny, Pediatryczny; Oddział XII/1 Endokrynologiczny, Pediatryczny; Oddział XIII Gastroenterologiczny, Chorób Metabolicznych, Pediatryczny;
  9. Szpital Wojewódzki w Poznaniu – Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnej Opieki Internistycznej oraz Zespołami ds. Diabetologii Gastroenterologii; Oddział Kardiologii Inwazyjnej i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Zespołami Leczenia Urazów Wielonarządowych.

Szpitale wprowadzają również ograniczenia lub zakazy odwiedzin oraz specjalne środki ostrożności. W Ostrowie Wielkopolskim ograniczenia odwiedzin obowiązują na Oddziałach Internistycznych, Pediatrycznym, Chirurgii Ogólnej oraz Neonatologicznym. Na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym mogą przebywać jedynie pacjenci, a osoby towarzyszące muszą pozostać w holu głównym.

Do tej chwili nie było przypadków zarażenia koronawirusem na terenie Powiatu Ostrowskiego, a dwa podejrzenia nie potwierdziły się. Wkrótce mają również pojawić się plakaty z informacjami dotyczącymi zachowań w przypadku pojawienia się koronawirusa w regionie. Uruchomiona została również infolinia NFZ, która będzie dostępna przez całą dobę pod numerem 800 190 590.

Czym jest koronawirus i na co zwracać uwagę?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

– bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną

– lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.

b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:

– bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną

– lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoVA-2   to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.