Ostrów Wielkopolski pozyskał 100 tysięcy złotych, a władze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 70 tysięcy złotych, które wykorzystane zostały na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli, którzy ze względu na zamkniecie szkół zajęcia prowadzone mają zdalnie. 

– Sprzęt trafia do osób w trudnej sytuacji, które nie mają w domach narzędzi umożliwiających prowadzenie takiej nauki – tłumaczy Sebastian Górski, zastępca prezydenta Ostrowa.  

Rządowy projekt „Zdalna szkoła“ to projekt, z którego samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, który pozwoli zapewnić uczniom oraz nauczycielom warunki techniczne do zdanej nauki. Na zakup sprzętu można było przeznaczyć od 35 do 100 tysięcy złotych. Kwotę uzależniono od liczby uczniów w gminie. Program nie wymagał wkładu własnego ze strony samorządu.

– Gdy pojawiła się możliwość pozyskania pieniędzy przeprowadziliśmy analizę naszego zapotrzebowania na sprzęt komputerowy wśród uczniów i nauczycieli. Wskazała ona, że potrzeba taka istnieje, w związku z czym złożyliśmy wniosek o przyznanie grantu w wysokości 100 tysięcy złotych – informuje Sebastian Górski, zastępca prezydenta Miasta. – W tej chwili komputery trafiają już do szkół.

Sprzęt zostanie wypożyczony uczniom i nauczycielom szkół podstawowych z terenu naszego Miasta do czasu zakończenia zdalnych lekcji.

– Jest to sprzęt bardzo dobrej jakości, z dwuletnią gwarancją oraz z parametrami technicznymi, zbliżonymi do maksymalnych parametrów rekomendowanych przez zespół ekspertów działający przy projekcie „Zdalna szkoła”. Jednak dzięki temu, że znaleźliśmy świetny sprzęt poleasingowy, pozyskany grant pozwolił nam na zakup aż stu komputerów! Dodatkowo każdy laptop został wyposażony w zewnętrzny zestaw słuchawkowo-mikrofonowy  – wymienia Sebastian Górski.

Po zakończeniu prowadzenia zajęć w systemie zdalnej nauki zakupiony sprzęt zostanie na stałe przekazany szkołom.

Problem z dostępem sprzętu elektronicznego szczególnie w rodzinach uboższych lub wielodzietnych, gdzie trzeba te urządzenia dzielić z rodzeństwem dostrzegły też m.in władze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, które pozyskały środki na zakup laptopów.

Sytuację tę uratowaliśmy poprzez kupno laptopów, na które zapotrzebowanie złożyli nam dyrektorzy. To ponad 30 komputerów, które przekazaliśmy placówkom, a one wypożyczyły je potrzebującym wychowankom. Po okresie nauki zdalnej sprzęt powróci na wyposażenie do macierzystych szkół i będzie wykorzystywany nadal – tłumaczy burmistrz Jerzy Łukasz Walczak.

Zakup 26 laptopów został sfinansowany ze środków, które Gmina pozyskała jako grant z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. To kwota 70 tysięcy złotych.

Dodatkowo darowiznę na ten cel przekazali również lokalni przedsiębiorcy: firma MultiNet, która przekazała pieniądze na 3 laptopy oraz Państwo Aleksandra i Andrzej Rogowscy, którzy zadeklarowali pokrycie kosztów 3 kolejnych – uzupełnia burmistrz i dodaje: To kolejne osoby, które włączyły się w walkę pomagającą przetrwać pandemię – w tym wypadku chodzi o wsparcie naszej gminnej oświaty i dzieci, które musiały odnaleźć się w niecodziennej dla nich sytuacji edukacyjnej. Doceniam ten szlachetny gest, bo nauka i wychowanie to wartości bezcenne.
ŹRÓDŁOUM Ostrów, UGiM Nowe Skalmierzyce