Firma Mahle jak zadeklarowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach tarczy antykryzysowej otrzyma wsparcie na ochronę miejsc pracy.

Mahle w Ostrowie oraz Krotoszynie mają otrzymać wsparcie finansowe z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na ochronę pracowników i ratowanie miejsc pracy. Przekazane środki w ramach tarczy antykryzysowej mają pokryć cześć wynagrodzeń pracowników pracujących w obniżonym czasie pracy jak i będących na postojowym.

Środki zostały już uruchomione i na chwile obecną Mahle w Ostrowie otrzyma 2,08 mln zł, natomiast w Krotoszynie 4,3 mln zł.

Jak informowaliśmy 20 marca pracownicy firmy MAHLE zostali poinformowani o wstrzymaniu prac w zakładzie w Ostrowie Wielkopolskim. Wznowienie pełnej działalności i powrót wszystkich pracowników do pracy uzależnione jest od wznowienia pracy u kontrahentów ostrowskiego zakładu.