W dniach 6 – 7 maja na ostrowskich Piaskach odbył się Festyn Miejski majOTaszki 2023, którego gwiazdami wieczoru byli CLEO oraz DE MONO.

W sprawie kosztów tego festynu interpelacje do prezydent miasta złożył radny miejski Piotr Lepka, który w swoim zapytaniu zwrócił się „o przedstawienie całego spektrum kosztów poniesionych na zorganizowanie Majostaszków edycja 2023 ze wskazaniem poszczególnych pozycji kosztowych oraz celów, na jakie zostały poniesione”.

Prezydent miasta Beata Klimek w udzielonej odpowiedzi w tabelarycznym zestawianiu podała informacje o kosztach poniesionych na zorganizowanie festynu majOSTaszki w roku 2023, ze wskazaniem poszczególnych pozycji kosztowych oraz celów na jakie zostały poniesione:

Ponadto wykazano pozostałe koszty:

  • 7 000,00 zł – zakup sadzonek drzew z gatunku thuja smaragd (200 szt.), sadzonek roślin z gatunku tawuła japońska (150 szt.), pęcherznica (150 szt.), begonia (100 szt.), stokrotka (100 szt.) na potrzeby prowadzonej akcji ekologicznej „Drzewka za butelki” i „Kwiaty za Elektro-odpady”
  • 1 950,00 zł – zakup sprzętu (2 szt. urządzenie wielofunkcyjne, 2 szt. urządzenie wielofunkcyjne, 2 szt. radio CD), z przeznaczeniem na nagrody dla zwycięzców XIII Konkursu majOSTaszkowego pn. „O środowisko dbamy, więc baterie i płyty zbieramy”
  • 702,88 zł – zakup 750 szt. toreb papierowych na potrzeby akcji „Drzewka za butelki” i „Kwiaty za Elektro-Odpady”
  • 70,20 zł – zakup jabłek na potrzeby prowadzonych akcji edukacyjno-ekologicznych
  • 2 560,00 zł – organizacja Turnieju Koszykówki 3×3 – podwójny blok na uzależnienia wraz z opracowaniem programu profilaktycznego wskazujacego alternatywne sposoby „trzeźwego” spędzania czasu wolnego, jako recepty na zdrowy styl życia i aktywną profilaktykę zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży.

W udzielonej odpowiedzi nie podano jednak jaki był koszt występu dwóch gwiazd wieczoru na majOSTaszkach. Należy jednak zaznaczyć w tym miejscu, że w tym roku impreza planowana była jako jednodniowa, jednak jak zaznaczył to radny Piotr Lepka w swoim zapytaniu „za sprawą złożenia oferty przez prywatny podmiot gospodarczy, realizacja Majostaszków jako wydarzenia jednodniowego była możliwa dla oferenta w radykalnie, kilkukrotnie niższej cenie. Po zgłoszeniu dodatkowych wymogów ze strony naszego urzędu, zaproszeniu dwóch wysokoopłacanych gwiazd (z gażami 50 i 40 tys. zł) oraz wyborze dwudniowego wariantu imprezy jej koszty nadal mają być niższe niż przyjęty pierwotnie scenariusz imprezy jednodniowej”.

Dlatego też zwróciliśmy się z pytaniami do ostrowskiego Urzędu Miejskiego jakie koszty poniesiono z tytułu występu na majOSTaszkach CLEO oraz DE MONO, gdyż nie zostały one zawarte w przedmiotowym zestawieniu. Oczywiście koszt ich występu mogła pokryć firma, której zlecono zorganizowanie imprezy.

Ponadto w związku z tym, że na tego typu imprezach wystawcy czy to punkty sprzedażowe muszą opłacać za miejsce zwróciliśmy się z pytaniami odnośnie uzyskanych przychodów z tego tytułu. Po otrzymaniu odpowiedzi opublikujemy je w ramach naszego portalu.


Jeśli natomiast, ktoś chciałby porównać koszty poniesione na organizację majOStaszków tegorocznych i ubiegłorocznych to koszt majOStaszków 2022 prezentujemy w poniższej tabeli:

Pozostałe koszty:

  • 7 360,00 zł – zakup sadzonek drzew z gatunku thuja smaragd (500 szt.) oraz sadzonek roślin z gatunku stokrotka (300 szt.) na potrzeby prowadzonej akcji ekologicznej „Drzewka za butelki” i „Kwiaty za Elektro-odpady”
  • 1 676,00 zł – zakup sprzętu (2 szt. urządzenie wielofunkcyjne, 2 szt. drukarka, 2 szt. radio CD) z przeznaczeniem na nagrody dla zwycięzców XII Konkursu majOSTaszkowego pn. „O środowisko dbamy, więc baterie i płyty zbieramy”
  • 3 500,00 zł – organizacja Turnieju Koszykówki 3×3 – podwójny blok na uzależnienia wraz z opracowaniem programu profilaktycznego wskazujacego alternatywne sposoby „trzeźwego” spędzania czasu wolnego, jako recepty na zdrowy styl życia i aktywną profilaktykę zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży.

Jak widać z powyższych zestawień różnica w kosztach organizacji majOStaszków w latach 2022 i 2023 to około 160 000zł. Oczywiście dochodzi tu ewentualna kwota przychodu z imprezy z tytułu wynajmu miejsc „wystawowych”.

Radny zapytał również w swoim zapytaniu, czy „Czy w obliczu tak radykalnych dysproporcji w kosztach organizacji tego samego wydarzenia przez podmiot zewnętrzny wobec kosztów koniecznych do poniesienia przy realizacji własnym, komunalno-miejskim sumptem, przewiduje się odejście na stałe od formuły, która obowiązywała dotychczas (czyli organizacji wydarzenia nakładem własnych sil i środków)?”

Jak czytamy w udzielonej odpowiedzi: „Aktualnie nie przewiduje się wprowadzenia określonej formuły na stałe. Jej wybór w przyszłości zależał będzie od aktualnych możliwości dostępnych na rynku ofert, a także oceny, w jakim stopniu są one w stanie spełnić oczekiwania organizatora.”

AKTUALIZACJA, 17 maja godz. 9.00:

Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim udzieliło nam odpowiedzi na przesłane pytania dotyczące kosztów występów CLEO oraz DE MONO na majOSTaszkach. Ponadto pytaliśmy o kwestie przychody z tytułu miejsc wystawowych na festynie. Jak czytamy w udzielonej odpowiedzi – „Honoraria CLEO i De Mono zawierają się w koszcie opisanym, jako „oferta podstawowa”. Ich wysokość została ustalona w odrębnych umowach bezpośrednio przez organizatora imprezy, AGENCJĘ ARTYSTYCZNĄ FUN PARTY Patrycja Piątkowska, Kawnice 209, 62-590 Kawnice, NIP 665 291 84 48 i nie jest znana OCK. Koszt miejsca wystawowego ustalał organizator (AGENCJA ARTYSTYCZNA FUN PARTY Patrycja Piątkowska) na podstawie umów z wystawcami i nie jest on znany OCK, tak jak i łączny przychód organizatora z tego tytułu. Jednocześnie żaden podmiot miejski (spółki, instytucje, etc.) nie uzyskał z tego tytułu przychodu„.

Zobacz również: Za nami majOSTaszki 2023
Subscribe
Powiadom o
2 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments

A gdzie największe koszta ??? DeMono, Cleo, scena z obsługą ? Ściema !!!

A po co te majostaszki jedni zabierają a drudzy muszą za wszystko zapłac