ZUS Ostrów Wielkpolski
ZUS Ostrów Wielkpolski

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność na niewielką skalę mogą skorzystać w 2019 roku z „małego ZUS”. Odpowiednie dokumenty trzeba jednak złożył do 8 stycznia.


Od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy mogą skorzystać z nowej ulgi, tzw. „małego ZUS”. Osoby, które prowadzą działalność na niewielką skalę, będą mogły opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w niższej wysokości. To propozycja dla tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Przedsiębiorca, którego przychody za ubiegły rok z działalności gospodarczej, prowadzonej przez cały ten rok, nie przekroczyły trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. jest to 63.000,00 zł), będzie mógł opłacać obniżone – proporcjonalnie do przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne.

„Mały ZUS” dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne, tj. emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba opłacać w pełnej wysokości.

Jeśli chcesz skorzystać z tej ulgi musisz złożyć w ZUS dokumenty:

– wyrejestrowania z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli kontynuujesz prowadzenie działalności prowadzonej w 2018 r.
– zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynający się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób posiadających rentę przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Dokumenty te musisz przekazać w terminie 7 dni liczonymi od:

– 1 stycznia (czyli do 8 stycznia 2019 r.) – jeśli kontynuujesz prowadzenie działalności prowadzonej w 2018 r. albo też jeśli z końcem grudnia zakończyłeś okres ulgi „preferencyjne składki” (wyrejestruj się z ubezpieczeń z kodem 05 70 albo 05 72 i zgłoś z kodem 05 90 albo 05 92),
– pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub wznowienia działalności gospodarczej,
– pierwszego dnia, w którym będziesz spełniał warunki do korzystania z małego ZUS (np. skończyłeś okres „preferencyjne składki” w trakcie roku, w którym chcesz skorzystać z „małego ZUS”).

Z „małego ZUS” może skorzystać osoba, która:

jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG (również wspólnikiem spółki cywilnej),
– w poprzednim roku kalendarzowym nie miały do niej zastosowania przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i nie korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług,
– przychody, które osiągnęła z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy, nie przekroczyły progu uprawniającego do korzystania z ulgi,
– nie spełnia warunków do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od podstawy wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia),
– prowadziła działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym,
– nie wykorzystała 36-miesięcznego limitu (w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej) korzystania z „małego ZUS”,
– nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem jej rozpoczęcia wykonywała (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy) w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym czynności wchodzące w zakres działalności.

– Z „małego ZUS” nie może skorzystać przedsiębiorca, który w poprzednim roku prowadził także inną pozarolniczą działalność jako: twórca, artysta, osoba wykonująca wolny zawód, wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o., osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół – informuje Marlena Nowicka regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

Z „małego ZUS” będzie można korzystać przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
ŹRÓDŁOZUS
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments