Podczas jutrzejszej XIV Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego ma być rozpatrywany projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetowego gminy. Miasto Ostrów chce zaciągnąć kredyt w wysokości 10 mln złotych.


Dzisiaj Radny Miasta Damian Grzeszczyk opublikował w mediach społecznościowych projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetowego gminy. Władze miasta chcą zaciągnąć kredyt w wysokości 10 mln złotych.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski w bieżącym roku przyjęła dochody na kwotę 356 890 285,96 zł, jednakże wykonanie osiągnięte na koniec III kwartału wskazuje, że przewidywane wpływy z dużym prawdopodobieństwem nie osiągną przyjętych wartości. Między innymi nie uda się osiągnąć sprzedaży majątku na planowaną kwotę, mniejsze są też wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego oraz istnieją również obawy osiągnięcia założonych wartości w zakresie należnych Gminie udziałów w podatku dochodowym w związku z obniżeniem podatku z 18% na 17%.

Zobacz pełną treść proponowanej uchwały wraz z uzasadnieniem, gdzie podawane są obszary, gdzie istnieje największe ryzyko niezrealizowania założeń:

fot: facebook.com/grzeszczyk.damian/
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments