fot: UM Ostrów

W listopadzie Miasto podpisało umowę przedwstępną na zakup blisko hektarowej działki przy ulicy Staroprzygodzkiej. Wcześniej nastąpiła zamiana miejskich gruntów na grunty Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, dzięki czemu Miasto stało się właścicielem działki przy ulicy Dobrej. Na obu lokalizacjach włodarze Ostrowa planują budowę nowoczesnych przedszkoli.

Działka przy ulicy Dobrej, na której władze Ostrowa chcą wybudować przedszkole do niedawna była własnością Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

– Powierzchnia tej działki to blisko 6000 m2. Zależało nam na miejscu w tej części Ostrowa, na którym mogłaby powstać tego typu placówka oświatowa. Działka ta posiada decyzję o warunkach zabudowy, która taką inwestycję umożliwia. Wystąpiliśmy zatem do spółki o zamianę gruntów miejskich na trzy działki znajdujące się w interesującej nas lokalizacji. Są one już własnością Miasta – tłumaczy Mikołaj Kostka, zastępca prezydenta Ostrowa.

18 listopada br. podpisana została umowa przedwstępna na zakup kolejnej działki – tym razem przy ulicy Staroprzygodzkiej. Na niej także powstać ma przedszkole.

– Ta działka to aż 10 000 m2. Jest ona ujęta w Miejscowym Planie Zagospodarowania, który pozwala na budowę w tym miejscu jednostki oświatowej – dodaje wiceprezydent.

Kolejnym krokiem w obu przypadkach będzie stworzenie dla obu inwestycji programów funkcjonalno – użytkowych, czyli dokumentacji służącej do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz  opisu przedmiotu zamówienia.
ŹRÓDŁOUM Ostrów
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments