Miasto Ostrów Wielkopolski oferuje do sprzedaży wyroby węglowe w kwocie 1650zł za tonę, który pozostał po ubiegłym sezonie, gdzie samorządy w ramach rządowej akcji sprzedawały paliwa stałe dla gospodarstw domowych. Natomiast na terenie Nowych Skalmierzyc węgiel, który pozostał przeznaczono na pomoc rzeczową dla osób w trudnej sytuacji.

W opublikowanym ogłoszeniu Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego poinformowała o sprzedaży wyrobów węglowych dla gospodarstw domowych. Żeby dokonać zakupu należy złożyć stosowny wniosek, a za datę jego złożenia uznaje się dzień wpływu do Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Wnioski o zakup rozpatrywane będą w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości wyrobu węglowego przeznaczonego do sprzedaży.

– Cena za jedną tonę wyrobu węglowego (tj. orzech lub miał) wynosi 1.650,00 złotych. Do powyższej ceny węgla należy doliczyć koszt transportu z Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. Niedopuszczalny będzie odbiór węgla w częściach – czytamy w opublikowanym ogłoszeniu.


W inną stronę poszły natomiast władze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce i postanowiły, że opał będą mogli otrzymać mieszkańcy w formie pomocy rzeczowej.

– Z uwagi na fakt, iż w zasobach Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce pozostał węgiel, który został pozyskany na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz.2236 z późn.zm.) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach informuje o możliwości uzyskania pomocy rzeczowej w formie opału – czytamy w komunikacie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

W tym przypadku pomoc mogą otrzymać mieszkańcy GiM Nowe Skalmierzyce pod warunkiem:

1)      miesięczny dochód w danej rodzinie nie może przekroczyć 600,00 zł (netto minus koszty uzyskania przychodu) na osobę w rodzinie,

2)      lub w przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód nie może przekroczyć 776,00 zł (netto minus koszty uzyskania przychodu).

Zobacz również: Młodzi mają głos. Młodzież ostrowskich szkół głosowała w prawyborach

Zobacz również: Brakuje krwi. Przed nami akcje wyjazdowe
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments