Szesnaście samorządów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Aglomeracja Kalisko-Ostrowska ubiega się o certyfikat „Miasto przyjazne starzeniu”, który nadawany jest przez Światową Organizację Zdrowia. Tego typu rozwiązania wprowadzane są na całym świecie, a w Polsce takim tytułem może pochwalić się kilkanaście samorządów.


Program polega na tworzeniu i konsekwentnym prowadzeniu nowoczesnej polityki senioralnej, by ta sprzyjała jak najdłuższej aktywności osób starszych i dostosowywała jakość usług publicznych do ich potrzeb. Główny nacisk położony jest na zwiększenie mobilności seniorów poprzez doskonalenie i rozwój transportu publicznego z uwzględnieniem oczekiwań osób 60+, lecz równie ważne jest angażowanie seniorów w przedsięwzięcia kulturalne, podnoszenie jakości usług medycznych i ochronę środowiska, które znacząco wpływa na zdrowie mieszkańców.

Spotkania grupy roboczej wszystkich samorządów dotychczas odbywały się w Kaliszu, a pierwsze wyjazdowe odbyło się 30 maja na Stadionie Miejsko-Gminnym w Nowych Skalmierzycach.

– Cieszę się, że Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce czyni starania o uzyskanie certyfikatu – powiedział burmistrz Jerzy Łukasz Walczak. – Wierzę, że wspólnymi siłami wszystkich ośrodków włączonych w ten projekt uda się nam wypracować, a następnie konsekwentnie realizować nowoczesną politykę senioralną, która będzie skierowana na zdrowe, aktywne oraz przyjazne starzenie się naszych mieszkańców.

Koordynatorem akcji z ramienia skalmierzyckiego samorządu został Aleksander Liebert, który współdziała razem z ekspertami w następujących kategoriach: partycypacja społeczna, szacunek i inkluzja społeczna, partycypacja obywatelska i zatrudnienie, komunikacja i informacja (Krystyna Marczak), wsparcie społeczności i usług zdrowotnych (Urszula Gajda) oraz infrastruktura (Piotr Mosiek).
ŹRÓDŁOUMiG Nowe Skalmierzyce
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments