Michał Żabiński został dziś podczas Sesji Rady Miejskiej powołany na stanowisko Skarbnika Miejskiego. Radni jego kandydaturę zaakceptowali jednogłośnie. Na stanowisku Skarbnika Miejskiego zastąpił Danutę Czajkę, która z dniem 25 stycznia 2019 roku przeszła na emeryturę.

Michał Żabiński do wczoraj pełnił funkcję skarbnika Powiatu Średzkiego, a wcześniej był skarbnikiem Gminy Jarocin. Jest absolwentem finansów i bankowości oraz podyplomowych studiów na Akademii Liderów Samorządowych WSB w Poznaniu. Ukończył również studia podyplomowe z wyceny nieruchomości. Od blisko 15 lat jest specjalistą w zakresie kontroli spółek prawa handlowego, uprawniony do pracy w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Swoją karierę zawodową w samorządzie rozpoczął w 2003 roku od pracy na stanowisku kierownika Referatu Planowania i Analiz Urzędu Miejskiego w Jarocinie, odpowiadając m.in. za opracowanie projektu, a także koordynowanie i nadzorowanie prac nad budżetem z uwzględnieniem bieżącej kontroli jego realizacji. Zdobyte doświadczenie wykorzystał w ponad 10-letniej pracy na stanowisku Skarbnika Gminy Jarocin, a także Skarbnika Powiatu Średzkiego. To ostatnie stanowisko pełnił od 2015 roku do chwili obecnej. W samorządzie pracował również jako naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarocinie i Prezes Zarządu Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował także w Radach Nadzorczych samorządowych spółek, m.in. Środa XXI, Powiatowe Centrum Inwestycji, Lider Usług Komunalno-Samorządowych, Jarocin Sport, Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego czy Zakład Usług Komunalnych.

Ma 42 lata. Interesuje się problematyką stabilności i bezpieczeństwa środków pieniężnych w kontekście planowania dochodów i wydatków jednostek sektora finansów publicznych, realizacją procedur w zakresie budżetu jednostek samorządu terytorialnego, rolą samorządów terytorialnych w absorpcji funduszy europejskich i społeczno-gospodarczym rozwoju regionów, a także historią najnowszą ze szczególnym uwzględnieniem Powstania Wielkopolskiego.

 
ŹRÓDŁOUM Ostrów
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments