Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku TURYSTOCYKLIŚCI spotkali się z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim podczas którego rozmawiano m.in o bezpieczeństwie osób starszych.

Na spotkaniu tym zapoznano się też ze strukturą organizacyjną Komendy, ciekawostkami z pracy Policji oraz z nowymi zasadami uczestnictwa w ruchu drogowym, zwłaszcza dotyczącymi „korytarza życia” (umożliwienia swobodnego przejazdu pojazdom służb ratunkowych) oraz jazdy zgodnie z zasadą zamka błyskawicznego – tzw. jazdy na suwak.

Ponadto celem spotkania było omówienie bezpieczeństwa osób starszych, zwłaszcza w zakresie: senior jako pieszy, rowerzysta i kierowca na drodze publicznej (podstawowe zasady poruszania się po drogach publicznych) oraz zapoznanie zebranych z przypadkami oszustw jakie występowały między innymi na terenie miasta i powiatu ostrowskiego. Seniorzy ostrowskiego uniwersytetu nie kryli zainteresowania tematem. Informacje te wzbudziły wiele emocji i przywołały pytania. Mówili o tym w barwny, ciekawy sposób nadkomisarz Krzysztof Kula, sierżant Patrycja Strumińska i aspirant Dawid Czaja, zwracając uwagę na działania policjantów przeciwdziałające takim zjawiskom.To była interesująca dla obu stron wymiana poglądów.

Dziękując za konstruktywną współpracę w 2019 roku w temacie bezpieczeństwa seniorów nadkomisarz Krzysztof Kula zadeklarował rozwijanie takiego współdziałania w kolejnym roku. Policjanci – podkreślił – są gotowi do kontaktów z najstarszymi mieszkańcami, do służenia im wsparciem i pomocą. Spotkania z grupą bezpośrednio narażoną na niebezpieczeństwo, jaką są seniorzy, jest dla ostrowskich policjantów jednym z głównych priorytetów pracy profilaktycznej.

Prowadzący to spotkanie Ryszard Dolata, członek zarządu OUTW podziękował za liczny, aktywny udział policjantów w realizacji programu zadania publicznego powiatu ostrowskiego pn. Wpływ bezpieczeństwa seniorów UTW na ich jakość życia. Ta cenna inicjatywa – podkreślił – spotkała się z dużym zainteresowaniem wielu najstarszych mieszkańców miasta i powiatu ostrowskiego, którzy wyrażają chęć uczestnictwa w podobnych spotkaniach w przyszłości. Są bowiem świadomi, że każda akcja poszerzająca wiedzę o bezpieczeństwie na drogach, ulicach i w naszym otoczeniu pozwoli im uniknąć zagrożeń czyhających na nich na co dzień.

Wychodząc temu naprzeciw Ryszard Dolata zapewnił, że Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim będzie w kolejnym roku tego typu inicjatywy podejmował i rozwijał licząc, tak jak dotąd, na przyjazne wsparcie policjantów z Komendy Powiatowej Policji.

Jedną z ważnych form działania sekcji Turystocykliści działającej przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim prowadzonej przez pedagogów Ryszarda Dolatę i Eugeniusza Śniegockiego jest dbałość o bezpieczeństwo seniorów. Problematyka niezwykle istotna, bo mająca wpływ na poprawę jakości życia najstarszych mieszkańców. Wiele spotkań z ciekawymi ludźmi na przestrzeni minionego roku pozwoliło seniorom z miasta i powiatu ostrowskiego na poszerzenie horyzontów, na pogłębienie wiedzy w zakresie; walki ze smogiem, bezpieczeństwa w ruchu drogowym i w cyberprzestrzeni oraz ochrony p-pożarowej. Uzbrojeni w taką wiedzę seniorzy z roku na rok są coraz bardziej świadomi grożących im niebezpieczeństw.

Podsumowując podejmowane przez Turystocyklistów inicjatywy w 2019 roku uznano, że taki kierunek działań należy kontynuować. Rok akademicki 2019-2020 będzie więc w ostrowskim uniwersytecie, we współpracy z Policją, kolejnym etapem na drodze do zapewnienia bezpieczeństwa naszym seniorom poprzez realizację kolejnego zadania publicznego zleconego przez Powiat Ostrowski nt. Zdrowi, bezpieczni i aktywni. Zadanie to będzie realizowane w modułach: bezpieczeństwo zdrowotne osób starszych (realizacja modułu w szpitalu ostrowskim); bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni; prawa i obowiązki człowieka w życiu osób starszych; zagrożenia bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, w tym zagrożenia smogiem oraz aktywność osób starszych jest normalnością. Omówiono cele i sposoby realizacji tego programu.

Ponadto zapoznano się z programem „Poznajemy regionalne zakłady pracy i instytucje”, przyjmując go do realizacji.

Wszyscy obecni na spotkaniu złożyli sobie życzenia świąteczne i noworoczne – zdrowia, szczęścia, wielu powodów do radości i uśmiechu oraz wytrwałości i satysfakcji z realizacji zadań na rzecz środowiska senioralnego.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments