Od 1 lutego można składać wnioski w ramach świadczenia wychowawczego 800+, które przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Od 1 stycznia kwota świadczenia wychowawczego została podniesiona z 500 zł do 800 zł.

Prawo do świadczenia wychowawczego ZUS ustala na tzw. okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego. Dlatego też co roku należy złożyć stosowny wniosek.

Jeśli złożysz wniosek od 1 lutego do 30 czerwca roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, otrzymasz prawo do świadczenia od 1 czerwca do 31 maja roku następnego (np. jeśli złożysz wniosek od 1 lutego do 30 czerwca 2024 r., otrzymasz świadczenie od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.).

Jeśli złożysz wniosek po 30 czerwca, to ZUS przyzna Ci prawo do świadczenia od miesiąca, w którym złożysz wniosek do końca okresu świadczeniowego, ale nie wcześniej niż od dnia:

  • urodzenia dziecka,
  • objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka, faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej albo w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Zobacz również: Chcą protestować przeciwko OZC i wysokim cenom za ogrzewanie
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments