Trwa nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany starych pieców na ekologiczne źródła ciepła. W tym roku w miejskim budżecie zarezerwowano na ten cel 1 250 000 zł. Wnioski przyjmowane będą do 9 kwietnia.

131 wniosków w 40 minut – tyle ostrowski Urząd Miejski przyjął pierwszego dnia składania wniosków o dofinansowanie do wymiany starych pieców na ekologiczne źródła ciepła.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w wersji papierowej:

1) w Referacie Obsługi Mieszkańców zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim;
2) na adres Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski).

Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień wpływu do Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Wnioski złożone przed dniem rozpoczęcia naboru i po dniu zakończenia naboru pozostawiane będą bez rozpatrzenia.

Do ubiegania się o dotację uprawnione są:

1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osoby fizyczne,
b) wspólnoty mieszkaniowe,
c) osoby prawne,
d) przedsiębiorcy;
2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Wnioski będzie można pobierać w:

1) w Referacie Obsługi Mieszkańców zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim;
2) w Referacie Ochrony Środowiska (II piętro pok. 227) Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim;
3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (http://umostrow.pl/) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/)

W przypadku wyczerpania się środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na 2019 r. wnioski pozostałe zostaną rozpatrzone negatywnie.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments