Weszło w życie rozporządzenie dotyczące wzoru wniosku o dodatek na zakup węgla i od dzisiaj możemy składać wnioski o wypłatę 3 tys.  złotych dodatku.

Mieszkańcy Ostrowa wnioski mogą składać w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, MOPS-ie lub online. Wniosek można składać:

  • w Referacie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18 w godzinach pracy urzędu tj. od 8 do 16,
  • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Limanowskiego 17,
    (dziś tj. 17 sierpnia w pok. 19 na parterze, od 18 sierpnia przy wejściu do Internatu Studium Medycznego Zawodowego),
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. platformy epuap (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego), Elektroniczna skrzynka podawcza – ePUAP:/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka
  • listownie na adres Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, Aleja Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski, z dopiskiem DODATEK WĘGLOWY.

Wnioski należy składać do w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Mieszkańcy pozostałych gmin z terenu powiatu ostrowskiego wnioski powinny składać w siedzibie Gminy lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zależności od przyjętego sposobu przyjmowania wniosków przez konkretne gminny.

Zobacz również: InPost rozszerza działalności. Zakupy spożywcze z dowozem do domu – InPost Fresh


Dodatek węglowy to jednorazowe i bezzwrotne wsparcie w wysokości 3 tys. złotych dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel.  Zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, wsparcie finansowe przysługuje gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. złotych jest przyznawany bez kryterium dochodowego. Wsparcie przysługuje również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel oraz tym, które dopiero to zrobią. Zgodnie z rozporządzeniem dodatek węglowy powinien zostać wypłacony do 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Wniosek można pobrać tutaj>> https://umostrow.pl/files/file_add/download/1665_dodatek-weglowy-wzor-wniosku.pdf
ŹRÓDŁOUM Ostrów
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments