W październiku tego roku Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej rozpoczął budowę dwóch kolejnych budynków mieszkalnych przy ul. Klasztornej 18a oraz 20 w ramach Ostrowskiego Przyjaznego Programu „Dla Systematycznych”. Spółka planuje oddać do użytkowania 32 mieszkania pod koniec listopada 2020 r. Rozpoczął się proces przyjmowania wniosków.

Na parterze każdego z budynków zostanie przystosowane i przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej ruchowo jedno mieszkanie 2 dwupokojowe o pow. ok. 42m2. Budynki będą podpiwniczone i każde mieszkanie będzie posiadało balkon. Mieszkania zostaną wyposażone w elektryczną czteropalnikową kuchenkę indukcyjną, drzwi wewnętrzne oraz instalacje: elektryczną, multimedialną, centralnego ogrzewania łącznie z grzejnikami i zaworami termostatycznymi, wodnokanalizacyjną.

– Na czas doposażenia mieszkań przez lokatorów, przez okres 2 m-cy od przekazania lokalu, najemcy zwolnieni będą z opłat czynszowych. Ostrowski Przyjazny Program „dla systematycznych” to program dla ludzi młodych, którzy nie mogą liczyć na zakup mieszkania na wolnym rynku, bo nie spełniają wszystkich warunków stawianych przez banki przy uzyskaniu kredytu.  – informuje Zenon Musialski, prezes MZGM.

Aby przystąpić do programu przynajmniej jedna z osób zgłoszonych do zamieszkania w lokalu musi być zameldowana w Ostrowie Wielkopolskim min. 5 lat. Na dzień składania wniosków żaden z wnioskodawców nie może mieć ukończone 40 lat, nie może posiadać prawa własności lub współwłasności do lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, lub domu jednorodzinnego (w całości lub w części), lub spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Podkreślenia wymaga konieczność spełnienia określonych kryteriów, dochodowych. Do dochodu nie będą wliczane: jednorazowe i okresowe zasiłki z pomocy społecznej, zasiłki celowe, świadczenia wychowawcze z tytułu programu 500+, 300+ i pokrewne inne świadczenia uzyskiwane z tytułu pomocy społecznej i socjalnej, świadczenia alimentacyjne, nagrody jubileuszowe, zasiłki porodowe, jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka oraz zasiłki pogrzebowe.

Szczegółowe zasady programu oraz gotowe do uzupełnienia wnioski dostępne są na stronie  internetowej Spółki pod adresem www.mzgm.pl ,pod nr tel. 62 506 62 30 oraz w siedzibie Spółki przy ul. Kościuszki 14 w Ostrowie Wielkopolskim. Wnioski można składać w sekretariacie Spółki MZGM do 24.01.2020 r.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments