zdjęcie poglądowe, fot: pixabay.,com

Jak informuje ostrowski Urząd Miejski od 4 listopada 2022 roku uprawnieni i zainteresowani mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego mogą składać wnioski o zakup węgla kamiennego (groszek, orzech, miał) dla gospodarstw domowych, którego preferencyjna cena nie przekroczy 2000,00 zł brutto za tonę.

Wniosek o zakup węgla od miasta po preferencyjnej cenie może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym prowadzonym na terenie Ostrowa Wielkopolskiego na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla.

Jak zaznacza Urząd Miejski w Ostrowie przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo domowe prowadzone przez:

a) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

b) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe);

Należy podkreślić, że jeśli pod jednym adresem znajduje się więcej niż jedno gospodarstwo domowe, a do wspólnego ogrzewania wykorzystują one jeden kocioł na węgiel, to zakup węgla po preferencyjnej cenie będzie przysługiwał tylko dla jednego gospodarstwa domowego.

Zakup będzie dostępny dla osób, które są: uprawnione do otrzymania dodatku węglowego oraz które dokonały prawidłowego  zgłoszenia lub wpisania węgla, jako głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Ważną informacją jest to, że ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego została ograniczona w następujący sposób, a jego sprzedaż będzie odbywała się w II transzach:

1) maksymalnie 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.;

2) maksymalnie 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Oznacza to, że od 1 stycznia 2023 r. nastąpi konieczność złożenia jeszcze jednego wniosku o zakup węgla w preferencyjnej cenie na kolejny okres od 01.01.2023 do 30.04.2023. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną opublikowane
w późniejszym terminie.

Z preferencyjnego zakupu węgla nie będą mogły natomiast skorzystać gospodarstwa domowe, którym na sezon 2022/2023 udało się nabyć węgiel  po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości, co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego

Punkt redystrybucji węgla będzie znajdował się na terenie Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego przy ul. Grunwaldzkiej 74.

Do ceny węgla należy doliczyć koszt transportu w wysokości wskazanej przez Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. Kosztu tego nie będzie ponosił wnioskodawca, jeśli zdecyduje się na samodzielny odbiór węgla ze składu. Uwaga! Jeśli Mieszkaniec zdecyduje się samodzielnie odebrać węgiel, będzie musiał zapewnić sobie środek transportu, na który zmieści się całe zamówienie. Niedopuszczalny będzie odbiór węgla w częściach.

Jednocześnie informujemy, że samorząd miasta Ostrowa Wielkopolskiego nie dysponuje aktualnie informacjami na temat kraju pochodzenia oraz jakości węgla, który będzie można zakupić po preferencyjnej cenie zgodnie z Ustawą z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wniosek można składać:

  • osobiście w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski);
  • korespondencyjnie w wersji papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski);
  • w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu (ePUAP: /MiastoOstrowWielkopolski/skrytka, Gmina Miejska Ostrów Wielkopolski).
Subscribe
Powiadom o
1 Komentarz. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments

Wnioski o węgiel preferencyjny od 1.1.2023 kiedy będą dostępne?