Urząd Miejski Ostrów Wielkopolski

RADNI pytają. MIASTO odpowiada. Radny Jakub Paduch złożył zapytanie do Prezydent Miasta w sprawie nagród i premii przyznanych i wypłaconych w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Jak wynika z udzielonej odpowiedzi, w 2023 roku pracownikom Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim wypłacono nagrody w łącznej kwocie 162 200 złotych brutto. Były one wypłacone w dwóch miesiącach, w maju wypłacono nagrody w łącznej kwocie 27 700 zł brutto oraz w grudniu w łącznej kwocie 134 500 zł brutto. W 2023 roku nagrody otrzymało 105 pracowników Urzędu Miejskiego.

Wysokość wypłaconych nagród w 2023 roku osobom pełniącym funkcje:
a) Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – 0 zł,
b) I Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – 0 zł,
c) II Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – 0 zł zł,
d) Skarbnik Miejski – 0 zł,
e) Sekretarz Miasta – 0 zł,
f) Dyrektorzy wydziałów Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim – 31 500 zł brutto,
g) Kierownicy biur i referatów Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim – 51 700 zł brutto.

Jak czytamy w udzielonej odpowiedzi na zapytanie radnego – „Nagrody przyznawane są zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim oraz art.36 ust.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Zgodnie z tymi zapisami pracodawca może przyznać nagrodę pracownikom szczególnie wyróżniającym się w pracy zawodowej, podejmującym i wdrażającym nowe inicjatywy w pracy mające na celu poprawę jakości obsługi interesantów, warunków pracy, za wykonywanie dodatkowych zadań poza zakresem obowiązków pracownika, za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.

Zobacz również: Ranking 10. największych porodówek w Wielkopolsce. Tak wypadł Ostrów


W 2023 roku pracownikom Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim wypłacono również premię w łącznej kwocie 846 694,99 zł brutto i została ona wypłacona tylko w grudniu. Otrzymało ją 220 pracowników Urzędu Miejskiego, a średnia wypłata wyniosła jak wynika z przedmiotowego zestawiania: 3848,61zł brutto.

Wysokość wypłaconych premii w 2023 roku osobom pełniącym funkcje:
a) Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – 0 zł,
b) I Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – 0 zł,
c) II Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – 0 zł,
d) Skarbnik Miejski – 0 zł,
e) Sekretarz Miasta – 0 zł,
f) Dyrektorzy wydziałów – 81 962,01 zł brutto,
g) Kierownicy biur i referatów – 185 329,57 zł brutto

Według stanu na dzień 18 stycznia 2024 roku 50 pracowników pełni funkcje kierownicze (bez ścisłego kierownictwa 5 osób).

W Ostrowie Wielkopolskim zatrudnionych jest 242 pracowników na pełen etat i 7 pracowników na niepełny etat (w tym 9 osób – urlopy wychowawcze, świadczenia rehabilitacyjne, urlopy bezpłatne).

Zobacz również: Fotowoltaika i magazyn energii za 10% wartości? Być może w tej gminie będzie to możliwie
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments