Wysokie ceny za ogrzewanie
zdjęcie poglądowe

W piątek, 12 maja prezes Urzędu Regulacji Energetyki po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa energetycznego Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdził zmianę taryfy dla ciepła.

Wniosek OZC wpłynął do URE w dniu 13 stycznia 2023, gdzie ostrowska spółka zwróciła „się z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła w zakresie wysokości określonych w niej cen i stawek opłat, motywując swój wniosek istotną zmianą warunków wykonywania działalności gospodarczej zaistniałą w związku ze znaczącą zmianą kosztów zużywanego paliwa, kosztów związanych z emisją CO2 oraz kosztów zużycia energii elektrycznej”. W piątek, 12 maja zatwierdzona została zmiana taryfy.

W poniżej tabeli mamy zatwierdzone zestawienie nowych cen i stawek opłat w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła dla grup odbiorców taryf G-2, G-3,G-4, G-5.

Zgodnie z przedstawionymi tabelami cena ciepła za GJ w najpopularniejszych taryfach G-2, G-3,G-4, G-5 spadnie do kwoty 117,01zł (od 1 maja cena miała wynosić 121,03zł, a do końca kwietnia była to kwota 124,63zł).

W tym miejscu należy zaznaczyć, że zatwierdzone w dniu 21 grudnia 2022 taryfy wyglądały następująco:


Zmianie uległy również taryfy dla pozostałych grup G-6, G-7, G-8, G-11, G-16. Poniżej publikujemy tabelaryczne zestawienie nowych taryf dla tych grup odbiorców.

Niestety dla tych grup odbiorców nie ma jednak spadków cen za ciepło a jest wzrost. Na przykład dla grupy G-6 cena ciepła za GJ wzrośnie do kwoty 109,65zł (wcześniej było 105,79zł).

Obowiązujące do tej pory taryfy dla tych grup odbiorców publikowaliśmy w tym artykule: Podwyżka ciepła z OZC stała się faktem. Jest dużo większa
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments