Na posiedzeniu w dniu 8 maja 2020 r. Rada Nadzorcza Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego odwołała z funkcji Prezesa Zarządu Pana Jana Grześkowiaka. Obowiązki prezesa powierzono dotychczasowemu Członkowi Zarządu i Dyrektorowi Technicznemu Panu Mariuszowi Bolachowi.

Pełna treść przesłanej nam informacji po posiedzeniu Rady Nadzorczej Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego w sprawie zmian w Zarządzie OZC:

Na posiedzeniu w dniu 8 maja 2020 r. Rada Nadzorcza Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego z powodu przedłużających się absencji w wykonywaniu zadań i obowiązków odwołała z funkcji Prezesa Zarządu Pana Jana Grześkowiaka.

Mając na względzie zapewnienie sprawnej realizacji codziennych, bieżących działań Spółki jak i skutecznego przeprowadzenia ważnych przedsięwzięć inwestycyjnych obowiązki prezesa powierzono dotychczasowemu Członkowi Zarządu i Dyrektorowi Technicznemu Panu Mariuszowi Bolachowi. Funkcję drugiego Członka Zarządu OZC przejmie Pani Wioleta Swora, pracownik Spółki i dotychczasowy Dyrektor Finansowy. Zarówno Pan Mariusz Bolach jak i Pani Wioleta Swora zachowują również dotychczasowe zadania Dyrektora Technicznego i Dyrektora Finansowego.

Mając na względzie zapewnienie sprawnej realizacji codziennych, bieżących działań Spółki jak i skutecznego przeprowadzenia ważnych przedsięwzięć inwestycyjnych obowiązki prezesa powierzono dotychczasowemu Członkowi Zarządu i Dyrektorowi Technicznemu Panu Mariuszowi Bolachowi. Funkcję drugiego Członka Zarządu OZC przejmie Pani Wioleta Swora, pracownik Spółki i dotychczasowy Dyrektor Finansowy. Zarówno Pan Mariusz Bolach jak i Pani Wioleta Swora zachowują również dotychczasowe zadania Dyrektora Technicznego i Dyrektora Finansowego.

Taki model zarządzania Ostrowskim Zakładem Ciepłowniczym przez doświadczonych Członków Zarządu o branżowych technicznych oraz ekonomicznych kompetencjach, we współpracy z merytorycznymi i zaangażowanymi pracownikami OZC, zapewnia konsekwentny rozwój programu dekarbonizacji miasta i odejścia od węglowych źródeł zasilania na rzecz innych źródeł ciepła i energii, w tym przeprowadzenie procesu budowy systemu nowoczesnej kogeneracji gazowej, na co pozyskano ponad 7,5 mln złotych dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto finalizowane będą prace nad wdrożeniem nowego wieloletniego programu przyłączeniowego sieci cieplnej w ostrowskim Śródmieściu.

Pan Mariusz Bolach posiada niemal 20-letnie branżowe doświadczenie pracy w Ostrowskim Zakładzie Ciepłowniczym, od ponad 5 lat w roli Dyrektora Technicznego i Członka Zarządu.

Przejęcie przez niego obowiązków kierowania Ostrowskim Zakładem Ciepłowniczym wspólnie z doświadczonym pracownikiem Spółki ds. ekonomiczno-finansowych oraz współudziale i zaangażowaniu wielu merytorycznych pracowników to kolejny krok na drodze ewolucji ostrowskiego sektora komunalnego w zmieniającej się rzeczywistości w ważnym i perspektywicznym obszarze miejskiego ciepłownictwa.