Na zakończenie roku akty mianowania odebrało jeszcze 4 nauczycieli ze szkół i placówek Powiatu Ostrowskiego. To nauczyciele, którzy po zakończeniu stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy oraz zdaniu egzaminu na stopień awansu nauczyciela mianowanego odebrali dziś akty mianowania.

– Posiadanie stopnia nauczyciela mianowanego to ważny etap awansu zawodowego, potwierdzający dotychczasowe Państwa umiejętności i zaangażowanie, ale także dający poczucie większej stabilizacji finansowej. Życzę wiele dobrego, szczególnie w warunkach funkcjonowania szkoły on-line, będąc z uczniem na odległość. – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski wręczając dokumenty.

Akty mianowania otrzymali: Izabela Grzona ( Zespół Szkół Specjalnych), ks. Paweł Gomółka (III Liceum Ogólnokształcące), Karolina Tyburska-Florek (Zespół Szkół Ekonomicznych), Bernadeta Matysiak (Młodzieżowy Dom Kultury).
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments