Zawieszony został program „Laptop dla ucznia” i złożone zostało w tej sprawie zawiadomienia do prokuratury. Zapowiedziano też prace nad nowymi rozwiązaniami – programem „Cyfrowy uczeń”.

W 2024 roku program „Laptop dla ucznia” nie będzie kontynuowany w dotychczasowej formule. Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji wypracuje nowe założenia programu tak, aby realnie podnosił potencjał i kompetencje cyfrowe uczniów i wspierał nauczycieli. Niestety pojawiły się problemy z tym programem.

Problemy formalne programu „Laptop dla ucznia”

 1. Brak zabezpieczenia finansowego (zarówno ze środków Budżetu Państwa jak i KPO) do realizacji przetargu w roku 2024; 
 2. Brak zgody Komisji Europejskiej na realizację KPO w zakresie zakupu komputerów dla klas IV. 
 3. Brak przygotowanej w poprzedniej kadencji dokumentacji przez MEiN wskazanych jako kamienie milowe KPO – strategia cyfryzacji edukacji oraz ram dystrybucji sprzętu do szkół. 
 4. Brak jasności co do podstawy prawnej ogłoszenia przetargu, ze względu na brak źródeł finansowania.
 5. Konieczność zmiany ustawy w zakresie przetwarzania danych osobowych  i terminu realizacji zadań z ustawy

Problemy merytoryczne programu „Laptop dla ucznia”:

 1. Brak przygotowania systemowego do wykorzystywania urządzeń przez dzieci w szkole oraz w domu – brak strategii cyfryzacji edukacji przygotowanej przez poprzednie kierownictwo MEiN. Brak wytycznych dla nauczycieli i szkół jak wykorzystywać komputery przez dzieci. 
 2. Brak przygotowania szkół do włączenia komputerów w działania edukacyjne – brak infrastruktury LAN, infrastruktury przłączy elektrycznych, brak bezpiecznego systemu przechowywania laptopów, które stanowią własność rodziców.
 3. Brak wsparcia uczniów w zakresie higieny cyfrowej. 

– Przez błędy i zaniedbania poprzedniego rządu jesteśmy zmuszeni do zawieszenia programu „Laptop dla ucznia”. Po uzdrowieniu wróci w nowej kompleksowej formule „Cyfrowy uczeń” – mówi wicepremier i minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski.

Jak informuje Ministerstwo Edukacji narodowej finansowanie laptopów dla uczniów z KPO było zagrożone już na początku 2023 roku

 1. Od lutego do sierpnia 2023 trwała wymiana korespondencji pomiędzy MFIPR i MC z KE dotycząca próby wpisania finansowania  zakupu laptopów dla klas IV do zapisów KPO oraz braku możliwości zakwalifikowania tego wydatku do finansowania z KPO.
 2. 29 sierpnia 2023 MC ostatecznie nie uwzględniło kluczowych zastrzeżeń KE, argumentując, że na mocy strategicznego długoletniego planu cyfryzacji edukacji i wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, kwestia procedury przydziału sprzętu została jasno określona.
 3. Dopiero w listopadzie 2023 – Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek przedstawił strategię cyfryzacji edukacji do konsultacji – co jest kamieniem milowym KPO i miało zostać zrealizowane w 2022 roku.
 4. 27 listopada2023 – MFIPR poinformował ówczesnego Ministra Cyfryzacji oraz ówczesnego Ministra Edukacji i Nauki o ostatecznym braku zgody KE na zmiany w inwestycji oraz że wydatki mogą zostać przez KE uznane za niekwalifikujące się do refundacji z KPO.

Zobacz również: Spotkali się w sprawie organizacji protestu przeciwko wysokim cenom za ogrzewanie w Ostrowie
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments