Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w zakresie realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Skontrolowano 20 gmin i jedną z kontrolowanych jednostek był Ostrów Wielkopolski.

 

Jak czytamy w informacji o wynikach kontroli NIK – W okresie 2015–2018 (I półrocze), w skontrolowanych gminach załatwiono pozytywnie 70% wszystkich złożonych wniosków (1362 z 1965) przyjmując do realizacji zgłoszone w nich zadania. W czterech gminach żaden ze złożonych wniosków nie został załatwiony odmownie (Gniewkowo, Lipno, Halinów, Ostrów Wielkopolski).

W Ostrowie NIK nie wykazała nieprawidłowości dotyczących procesu dokonywania oceny wniosków o realizację inicjatywy lokalnej. Oceniając wnioski stosowano tryb i kierowano się kryteriami ustalonymi w obowiązujących uchwałach w sprawie inicjatywy lokalnej.

Dla podkreślenia wagi działań informacyjnych w gminach propagujących inicjatywę lokalną wśród mieszkańców NIK wskazał przykłady „dobrych praktyk” wypracowanych przez lata w niektórych gminach. Wśród dobrych praktyk wskazany został również Ostrów, gdzie „informacje na temat zadań publicznych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej na terenie miasta były dostępne na stronie internetowej urzędu24 oraz w specjalnej broszurze informacyjnej „ABC inicjatywy lokalnej”. Nagrany został materiał reklamowy emitowany w lokalnej telewizji kablowej. Urząd sukcesywnie przesyłał również stosowny informator wszystkim organizacjom pozarządowym działającym na terenie miasta.”

Skontrolowane gminy, na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej, w latach 2015-2018 (I półrocze) wydatkowały łącznie około 21,2 mln zł. Największe wydatki poniosły gminy miejskie (Poznań – 5mln 830 tys. zł, Ostrów Wielkopolski – 4 mln 230 tys. zł, Częstochowa – 2 mln 777 tys. zł).

 

 

 
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments