Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła postępowanie w latach 2019-2022 (I kwartał) z zakaźnymi odpadami medycznymi, w tym wytworzonymi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

W niemal połowie skontrolowanych szpitali nadzór nad postępowaniem z zakaźnymi odpadami medycznymi był nieprawidłowy. W 6 z 13 objętych kontrolą szpitali nie wskazano osoby lub komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za nadzór nad postępowaniem z zakaźnymi odpadami medycznymi, w tym wytworzonymi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, a regulaminy organizacyjne były niezgodne z obowiązującym statutem szpitala.

Niestety we wszystkich skontrolowanych szpitalach stwierdzono nieprawidłowości dotyczące postępowania z zakaźnymi odpadami medycznymi. W 12 szpitalach miały one związek ze sposobem magazynowania zakaźnych odpadów medycznych, a w 10 szpitalach z segregacją tych odpadów. Worki z zakaźnymi odpadami medycznymi były niewłaściwie oznakowane i niezabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych oraz insektów i gryzoni. Najczęściej odnotowywano przypadki mieszania odpadów innych niż niebezpieczne z zakaźnymi odpadami medycznymi.

Jednym ze skontrolowanych podmiotów medycznych był Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu w którym m.in: „mieszano zakaźne odpady medyczne o kodzie 18 01 82* z odpadami o kodzie 18 01 03. Ponadto magazynowane w kontenerze opisanym kodem 18 01 03 odpady medyczne zawarte w worku czerwonym, pomimo oznaczenia kontenera kodem odpadu oraz koloru czerwonego worka, na naklejce nie zawierały informacji o kodzie odpadu, komórce organizacyjnej w której wytworzono te odpady, oraz danych umożliwiających ustalenie czasu ich magazynowania.

Szpital nie dysponował danymi o masie odpadów o kodzie 18 01 82*, wytworzonych w 2019 r., w związku z żywieniem pacjentów zakaźnych lub co do których istnieje podejrzenie o chorobę zakaźną. Przyczyną tego było powierzenie wykonawcy usługi całodziennego żywienia także odbioru zużytych zestawów i sztućców oraz resztek pokarmowych m.in. z oddziału obserwacyjno-zakaźnego, a następnie unieszkodliwienia tych odpadów kosztem i staraniem własnym, z zapewnieniem odpowiednich warunków sanitarnych”.

Pełny raport dostępny jest na stronie https://www.nik.gov.pl/najnowsze-informacje-o-wynikach-kontroli/odpady-medyczne-covid-19.html

Zobacz również: Ostrowskie lodowisko. Wiadomo, kiedy rusza nowy sezon
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments