fot: policja.gov.pl

W sobotę, 17 września wchodzą w życie, ważne dla wszystkich użytkowników dróg, zmiany w przepisach. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w prawie o ruchu drogowym oraz w taryfikatorze mandatów.

Kasowanie punktów karnych. Od dzisiaj zaczyna obowiązywać zmiana sposobu kasowania zgromadzonych punktów. Zostaną one usunięte po dwóch latach od regulowania mandatu, a nie od daty popełnionego wykroczenia.

Zniesione będą również szkolenia, po odbyciu których liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu.

Recydywa. Sytuacja ta dotyczy złamania przepisów z tej samej grupy w ciągu 2 lat od ostatniego wykroczenia. Jeżeli tak się stanie, mandat drogowy będzie dwukrotnie wyższy.

Dotyczy to na przykład przekroczenia prędkości o:

 • 31-40 km/h – pierwszy raz: 800 złotych i 9 punktów karnych; recydywa: 1600 złotych i 10 punktów karnych;
 • 41-50 km/h – pierwszy raz: 1000 złotych i 11 punktów karnych; recydywa: 2000 złotych i 13 punktów karnych;
 • 51-60 km/h – pierwszy raz: 1500 złotych i 13 punktów karnych; recydywa: 3000 złotych i 15 punktów karnych;
 • 61-70 km/h – pierwszy raz: 2000 złotych i 14 punktów karnych; recydywa: 4000 złotych i 15 punktów karnych;
 • 71 km/h i więcej – pierwszy raz: 2500 złotych i 15 punktów karnych; recydywa: 5000 złotych i 15 punktów karnych.

Oprócz przekroczenia prędkości nowy taryfikator zakłada, że podwójne karanie będzie dotyczyć innych obszarów ruchu, np.:

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 złotych; recydywa: 3000 złotych;
 • złamanie zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1000 złotych; recydywa: 2000 złotych;
 • wyprzedzanie na przejściu lub przed nim – pierwszy raz: 1500 złotych; recydywa: 3000 złotych;
 • niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. – pierwszy raz: 1500 złotych; recydywa: 3000 złotych;
 • omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 złotych; recydywa: 3000 złotych;
 • wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – pierwszy raz: 2000 złotych; recydywa: 4000 złotych;
 • wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – pierwszy raz: 2000 złotych; recydywa: 4000 złotych;
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz: 2500 złotych; recydywa: 5000 złotych.

Jednorazowo będzie można otrzymać też, aż 15 punktów karnych za:

 • spowodowanie katastrofy w ruchu zagrażającej życiu, zdrowiu lub mieniu;
 • sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa podczas katastrofy w ruchu;
 • nieumyślne spowodowanie wypadku, w którym osoba poszkodowana poniosła śmierć lub odniosła ciężkie obrażenia ciała;
 • niezatrzymanie się do kontroli drogowej;
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego po cofnięciu uprawnień;
 • prowadzenie pojazdu po orzeczeniu zakazu sądu.
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków;
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu pasażerów lub osób znajdujących się poza nim;
 • omijanie pojazdu jadącego w tym samym kierunku, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu lub wchodzącemu na pasy;
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej lub o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia  przez jezdnię;
 • niestosowanie się w celu uniknięcia kontroli do sygnału osoby uprawnionej do kontrolowania ruchu drogowego, która nakazuje zatrzymanie pojazdu;
 • niestosowanie się do sygnałów świetlnych lub osoby uprawnionej do kierowania i kontroli ruchu;
 • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 “zakaz wyprzedzania”.Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments