Ostrów Wielkopolski otrzymał 1 490 247 złotych dofinansowania na zadanie inwestycje pn. „Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kaliską a ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim – etap I od ul. Kaliskiej do ul. Grunwaldzkiej”. W piątek podpisana została umowa dotacyjna. Dzięki finansowemu wsparciu powstanie nowa droga wraz z chodnikami i ścieżką rowerową. Całość inwestycji kosztować będzie 3 137 765,65 złotych.

W miniony piątek w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu I Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa, wraz ze Skarbnikiem Miejskim, podpisał umowę dotacyjną z Wojewodą Wielkopolskim na inwestycję pn. „Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kaliską a ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim – etap I od ul. Kaliskiej do ul. Grunwaldzkiej.”

– W rejonie odcinka drogowego znajdują się najważniejsze w mieście generatory ruchu, tj.: galeria handlowa, cmentarz, szpital oraz obiekt rekreacyjny Piaski Szczygliczka. W celu usprawnienia płynności ruchu w mieście w ramach środków własnych miasto w ostatnich latach rozbudowało sieć dróg dojazdowych. Brakującym odcinkiem spinającym te generatory ruchu jest droga od ul. Kaliskiej do ul. Grunwaldzkiej – przekonuje Mikołaj Kostka, wiceprezydent Ostrowa.

Jednym z głównych powodów przemawiających za koniecznością realizacji tej inwestycji jest potrzeba skomunikowania terenów aktywizacji gospodarczej o powierzchni 30 ha leżących w północno-wschodniej części miasta. Przy projektowanym odcinku drogi znajdują się tereny inwestycyjne przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania miasta Ostrowa Wielkopolskiego pod przemysł i usługi.

Droga będzie stanowić przedłużenie istniejącego ciągu komunikacyjnego – ramy komunikacyjnej Ostrowa Wielkopolskiego. Będzie miała długość 576 metrów i została zaprojektowana w klasie technicznej „Z” z jezdnią o nawierzchni bitumicznej o przekroju 1×2 i szerokości pasa ruchu 3,5m. Zaprojektowano ścieżkę rowerową o szerokości 2m z nawierzchni bitumicznej oraz chodniki i zjazdy indywidualne z kostki betonowej. W celu odwodnienia ulicy zostaną wykonane wpusty deszczowe wprowadzone do kanału deszczowego. Ponadto przy drodze zostanie wykonane oświetlenie drogowe.

Powstanie drogi poprawi jakość dojazdów mieszkańców miasta zarówno do miejsc pracy, instytucji publicznych, placówek edukacyjno-przedszkolnych, ale też bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz parametry techniczne lokalnej sieci drogowej.

Za realizację rzeczową zadania odpowiadał będzie Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim. Dofinansowanie, na które została podpisana umowa dotacyjna pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zobacz również: Ostrów Wielkopolski na Waszych zdjęciach!
ŹRÓDŁOUM Ostrów
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments