zdjęcie poglądowe,

Strażnicy Miejscy uzyskali nowe uprawnienia i będą mogli nakładać mandaty karne do 500 zł na osoby, które nie złożyły deklaracji śmieciowej lub podały, że w lokalu mieszka mniej osób niż w rzeczywistości aby płacić mniej za odbiór odpadów.

Od 4 września funkcjonariusze straży gminnych i miejskich dostali nowe uprawnienia. Będą mogli kontrolować czy dla danej nieruchomości została złożona deklaracja o odpadach, czy nie zaniżono liczny mieszkańców danego lokalu aby płacić mniej. Będą mogli również sprawdzać, czy zgodnie z deklaracją śmieciową na danej nieruchomości jest kompostownik lub jest, jednak właściciele nieruchomości nie korzystają z niego, a złożyli deklaracje aby płacić mniej.

Jeżeli ktoś podał nieprawdziwe dane straż miejska posiada teraz uprawnienia do nałożenia mandatu do 500zł. Wcześniej funkcjonariusze Straży Miejskiej mogli tylko takie osoby pouczyć.

Zgodnie z nowymi uprawnieniami strażnik miejski może nałożyć także mandat karny, gdy stwierdzi, że śmieci nie są segregowane lub jest to robione niewłaściwie.