fot: Starostwo Powiatowe w Ostrowie

Na nowoczesnej, sterowanej numerycznie wycinarce plazmowej do cięcia blach mogą się kształcić uczniowie w pracowni spawalniczej Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrowie. Urządzenie zakupione z funduszy unijnych właśnie trafiło do szkoły.

Powstała wraz z wybudowaniem CKP pracownia spawalnicza to jedno z najnowocześniejszych miejsc do nauki tego zawodu w regionie.

Ten zestaw pomocy dydaktycznych zakupiono w celu poszerzenia zakresu kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych o zagadnienia projektowania i automatyzacji procesów spawalniczych – powiedział Marek Wojtasz, dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych, w ramach którego funkcjonuje CKP.

Nowa wycinarka współpracuje z systemem komputerowym. Pozwala to na precyzyjne programowanie bardzo skomplikowanych pod względem kształtów elementów. Dodatkowo urządzenie jest bardzo ekonomiczne. Tak bowiem dopasowuje wycinane kształty, a by ilość odpadów była niewielka.

– Jesteśmy regionem, w którym firmy specjalizują się w obróbce metali, od małych elementów po kolejowe wagony. Dlatego tak ważne jest, by nasze szkoły zawodowe nieustannie się modernizowały, żeby nie odbiegły pod względem technologicznym od tego, co uczniowie spotkają w życiu zawodowym. Dzięki takim pracowniom młodzi ludzie nabywają umiejętności, które są kluczowym atutem na rynku pracy – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Wyposażenie pracowni spawalniczej to nie jedyny ostatnio nabytek. Pobliska szkolna pracownia komputerowa wzbogaciła się także o 10 laptopów inżynierskich. Inwestycja w tę dziedzinę to dostęp do wiedzy i umiejętności dla wielu grup zawodowych związanych z nowoczesną obróbką metali: spawaczom, ślusarzom, mechanikom, monterom maszyn i urządzeń oraz technikom mechanikom.
ŹRÓDŁOStarostwo Powiatowe w Ostrowie
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments