Raz w roku, w październiku, odbywać się będzie od tego roku gala wręczenia Stypendiów im. św. Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Zmieniły się także zasady przyznawania stypendiów – kwota wypłacana każdemu z uczniów będzie niższa, ale mają one trafić do wszystkich tych, którzy osiągną wymaganą regulaminem średnią ocen.

Zgodnie z nową uchwałą, przyjętą przez Radę Miejską w październiku ubiegłego roku, Kapituła przyznawać będzie dwa rodzaje stypendiów – jednak odbywać się będzie to tylko raz do roku.

Podstawowe stypendium wynosić będzie 400 zł i przyznawane będzie uczniom, którzy osiągną średnia 5,6 w przypadku klas IV-VI i 5,4 w przypadku klas VII-VIII. Uczeń, który osiągnął wymaganą średnią ocen, a dodatkowo jest laureatem bądź finalistą przedmiotowego konkursu ogólnopolskiego, konkursu lub olimpiady przedmiotowej na szczeblu wojewódzkim lub uzyskał I-III miejsce uczestnicząc w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim, międzywojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym lub zdobył nagrodę za osiągnięcia artystyczne uzyskane w tych dziedzinach o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym, może liczyć na stypendium w wysokości 1200 zł.

Wnioski o stypendium przyjmowane będą w szkole, do której uczeń uczęszcza do 30 czerwca każdego roku. Z wnioskiem takim może wystąpić rodzic lub opiekun prawny ucznia oraz szkoła po uzyskaniu pisemnej zgody tych pierwszych.

– Zmiana w systemie przyznawania stypendiów jest odpowiedzią na oczekiwania rodziców i samych uczniów – mówi prezydent Beata Klimek. – We wcześniejszych latach bywało bowiem tak, że uczeń wypracował wymaganą regulaminem średnią, ale stypendium nie otrzymał, bo pieniędzy było mniej niż stypendystów. To budziło poczucie niesprawiedliwości w tych, którzy ciężko na to stypendium pracowali. Teraz zasady są jasne. O przyznaniu stypendium decyduje średnia ocen i nie ma żadnego dodatkowego „ale”.
ŹRÓDŁOUM Ostrów
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments