Od 1 września 2022r. dwóch nowych dyrektorów obejmie obowiązki w powiatowych szkołach średnich. Kolejnych siedmiu będzie kontynuowało prace przez następną kadencję. Ponadto o 10 osób powiększyło się grono nauczycieli mianowanych.

Przypomnijmy, że dyrektora szkoły lub placówki oświatowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego wyłania się w drodze konkursu. Kandydaci prezentują się przed komisją, w której skład wchodzą przedstawiciele: organu prowadzącego (powiatu), Kuratorium Oświaty, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i związków zawodowych. Stanowisko dyrektora powierza się na 5 lat szkolnych.

W dniu 29 sierpnia 2022r. z rąk Starosty Ostrowskiego akt powołania odebrało w sumie 9 dyrektorów szkół i placówek oświatowych. W tej grupie znajdują się dwie nowe osoby, bowiem od 1 września zmieni się dyrektor w III Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych.

Nowi dyrektorzy:

1) Marek Lewicki, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim

2) Przemysław Zimniak, Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim

3) Rafał Paterek, Dyrektor Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim

4) Tomasz Guliński, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach

5) Marek Wojtasz, Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim

6) Dariusz Kaczmarek, Dyrektor Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim

7) Marzena Mocek, Dyrektor Bursy Szkolnej im Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim

8) Anna Drobniewska, Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim

9) Violetta Miszkin, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim

Tego samego dnia Starosta Ostrowski wręczył akty mianowania nauczycielom, którzy po zakończeniu stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy zdali egzamin na stopień awansu nauczyciela mianowanego.

Nauczyciele, którzy w czerwcu 2022 r. uzyskali awans zawodowy:

1) Magdalena Kasprzak, nauczyciel gry na fortepianie oraz akompaniator w Zespole Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim

2) Marta Pawlak, nauczyciel prowadzący zajęcia wychowawcze w szpitalu, wychowawca świetlicy w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim

3) Katarzyna Stramkowska, nauczyciel zajęć: rozwijających komunikowanie się, korygujących wady mowy i rozwijających kreatywność w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim

4) Iwona Laskowska, nauczyciel języka angielskiego w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim

5) Natalia Krzeszowska-Sobczak, nauczyciel języka angielskiego i hiszpańskiego w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim,

6) Barbara Niemand, doradca zawodowy w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim

7) Anna Głodek-Karwatka, pedagog szkolny w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim

8) Miłosz Śmiłowicza, nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim

9) Łukasz Kanarkowski, nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych samochodowych w Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim,

10) Jerzy Seleta, nauczyciel fizyki, przysposobienia wojskowego oraz opiekun internatu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach.
ŹRÓDŁOStarostwo Powiatowe w Ostrowie
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments