Od 1 lutego zmianie ulegną stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. Zmiana wynika z przyjętej uchwały przez Radę Miejską Ostrowa w grudniu zeszłego roku.

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 lutego 2019r. wynoszą:

– 18,00 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli odpady są zbierane i odbierane
w sposób selektywny,

– 33,00 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane
w sposób selektywny,

– zwolnienie dla rodzin wielodzietnych wynosi 30% od kwoty podstawowej, tj. przy segregacji (18,00 * 30% = 5,40), bez segregacji (33,00 * 30% = 9,90).

Termin dokonania opłaty do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni oraz nr indywidualnego konta nie ulegają zmianie.

Zmieniona wysokość opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia jakiejkolwiek zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty, takich jak zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość.

 
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments