Wysypisko Ostrów Wielkopolski - odpady, smieci, MZO
Wysypisko Ostrów Wielkopolski

Do 7 lutego mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi w związku z planowaną zmianą rzędnych składowania na ostrowskim wysypisku. Na stronie Urzędu Miejskiego w Ostrowie opublikowano w tej sprawie obwieszczenie prezydenta, które ma związek z wnioskiem, jaki otrzymał ostrowski urząd o podwyższenie ilości śmieci jakie mogą być składowane.

– RZZO wystąpiło z wnioskiem do Urzędu Miejskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie rzędnych składowania na kwaterze 1/3 o 5,1 metra, co pozwoli na powiększenie kwatery o około 115 000 m3 – mówi Eliza Dembna, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

To przedsięwzięcie zaliczone zostało do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i dlatego przeprowadzone zostanie postępowanie oceny oddziaływania jego na środowisko. Dlatego też Urząd Miasta wystąpił o opinie i uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Po otrzymaniu odpowiedzi wydana zostanie stosowna decyzja przez prezydent miasta.

– Mieszkańcy do 7 lutego mogą również zgłaszać swoje uwagi w ramach udziału społeczeństwa – dodaje Eliza Dembna.

Kiedy zapadnie ostateczna decyzja, jeszcze nie wiadomo, gdyż zależy to od udzielenia odpowiedzi przez odpowiednie organy.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments