Od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku wprowadzony został obowiązek zasłaniania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki. Chodzi o to, aby osoby, który chorują na COVID-19 bezobjawowo, nie zakażały innych.

Nakaz zakrywania ust i nosa obowiązuje podczas przebywania w miejscach ogólnodostępnych, urzędach, obiektach handlowych i usługowych, targowiskach, ulicach, drogach i placach, obiektach kultu religijnego. Obowiązek dotyczy również podczas wszelkiego sposobu poruszania się na drogach, nie tylko publicznych – a zatem środkami komunikacji publicznej, rowerem, motocyklem, skuterem, hulajnogą, pieszo oraz pojazdami samochodowymi, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie.

Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczyć będzie zakładów pracy, budynków użyteczności publicznej z wyłączeniem osób tam zatrudnionych, chyba że chodzi o osoby wykonujące w danym zakładzie lub budynku obsługę klientów lub interesantów.

Przepisów, nie stosuje się m.in. do osób niezdolnych do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa, dzieci w wieku do lat czterech, duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania, kierujących środkiem publicznego transportu zbiorowego jeżeli zapewniono oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność.

W razie legitymowania osoby w celu ustalenia jej tożsamości przez organy uprawnione albo konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby przez inne osoby w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności zawodowych można żądać odkrycia ust i nosa. Jesteśmy wtedy zobowiązani do odkrycia twarzy w celu potwierdzenia naszej tożsamości.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że zakrywanie ust i nosa nie zwalnia z obowiązku zachowania bezpiecznej odległości m.in. dwóch metrów.