Od poniedziałku, 1 czerwca można będzie składać wnioski o udzielenie dotacji na wymianę źródeł ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła.

Dotacja udzielana jest na wymianę źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski i polega na likwidacji palenisk węglowych i trwałym ich zastąpieniu przez nowe źródło ogrzewania w postaci podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewania gazowego, ogrzewania elektrycznego, ogrzewania olejowego lub pompy ciepła.

W tym roku dofinansowanie na włączenie się w miejską sieć ciepłowniczą zostało zwiększone z 5 do 7,5 tysiąca złotych. W pozostałych przypadkach dotacja została na dotychczasowym poziomie – 5 tys. zł w przypadku ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego oraz 10 tys. zł na pompę ciepła. Kolejną zmianą jest dodanie do tej listy kosztu demontażu węglowego paleniska.

Osoby składające wnioski powinny kierowały się do bocznego wejścia ostrowskiego urzędy (od strony Parku Miejskiego), gdyż w tym miejscu pracownicy UM udzielać będą dalszych informacji. Wejście główne do budynku pozostanie zamknięte.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać:

– w wersji papierowej w Referacie Obsługi Mieszkańców zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim;

– w wersji papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim – al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski;

– w  formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu (ePUAP: /MiastoOstrowWielkopolski/skrytka).

Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień wpływu do UM. Wnioski złożone przed dniem rozpoczęcia naboru i po dniu jego zakończenia nie będą rozpatrywane.

Zobacz również: Od poniedziałku rusza Klub Senior+ w Ostrowie