Od 1 lipca w Ostrowie Wielkopolskim zmienią się dotychczasowe zasady gospodarowania odpadów. Jedną ze zmian będzie konieczność prowadzenia segregacji przez wszystkich mieszkańców miasta. Kolejnym wprowadzenie piątej frakcji odpadów komunalnych – bioodpadów.

Od 1 lipca wszyscy mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego zobowiązani będą do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wszystkie śmieci będą musiały być segregowane i wrzucane do odpowiednich pojemników.

– Wprowadzane zmiany są wynikiem nowych, ogólnokrajowych przepisów. Nakazują one, że wszyscy, którzy do tej pory dobrowolnie płacili wyższą stawkę opłaty za odpady niesegregowane powinni niezwłocznie złożyć nową deklarację, w której uwzględnią realizację tego obowiązku – informuje Eliza Dembna, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ostrowskiego Urzędu Miejskiego. 

Również od 1 lipca br. wprowadzony zostanie 5-frakcyjny system zbiórki odpadów komunalnych. Śmieci ostrowian dzielone będą na:

– odpady niesegregowane (zmieszane),

– papier,

– szkło,

– metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,

– BIOODPADY.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są wyposażyć ją w brązowy pojemnik o minimalnej pojemności 120 litrów spełniający normę EN-840.

– Zalecamy typowe pojemniki do bioodpadów posiadające atest PZH o braku negatywnego oddziaływania na użytkowników, które zapewniają odpowiednią wytrzymałość i odporność – wyjaśnia Eliza Dembna.

W przypadku zabudowy jednorodzinnej mieszkańcy mogą zdecydować o zagospodarowaniu bioodpadów we własnym zakresie, tzn. wyposażyć nieruchomość w przydomowy kompostownik i procesowi kompostowania poddać strumień powstających bioodpadów.

– Wówczas nie ma konieczności wyposażenia nieruchomości w pojemnik do zbiórki bioodpadów, a mieszkańcom docelowo będzie przysługiwać zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami – dodaje dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

Do brązowego pojemnika wrzucać będziemy luzem (bez woreczków foliowych, reklamówek):

– trawę,

– liście,

– rozdrobnione gałęzie,

– resztki kwiatów ciętych i doniczkowych,

– pozostałości roślinne,

– obierki z owoców i warzyw,

– przeterminowane owoce i warzywa,

– skorupki jaj,

– fusy po kawie i herbacie.

Do pojemnika nie wrzucamy:

– mięsa,

– kości,

– odchodów zwierząt,

– ziemi,

– kamieni,

– popiołu,

– gotowanych owoców i warzyw,

– zużytego oleju jadalnego,

– chusteczek i ręczników papierowych,

– naczyń jednorazowych,

– resztek „poobiadowych”,

– folii (reklamówek, worków).

Odbiór bioodpadów odbywać się będzie począwszy od lipca przez cały rok zgodnie z harmonogramem, który przekazany zostanie mieszkańcom Ostrowa.

Zobacz również: Podpisano umowy na dofinansowanie funkcjonowania Klubów i Domów Seniora
ŹRÓDŁOUM Ostrów