Żłobek Miejski w Ostrowie Wielkopolskim

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej przegłosowano została uchwała o podwyżce opłaty stałej za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim. Opłata będzie wynosiła 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli od dnia 1 stycznia będzie to 260zł.

W przyjętej dzisiaj uchwale radni miejscy zdecydowali, że – „Ustala się opłatę stała za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za prace.

Wynagrodzenie minimalne od 1 stycznia będzie wynosiło 2600zł. Zgodnie z przyjętą uchwała opłata będzie wynosiła 10% tego wynagrodzenia czyli 260zł. Do tej pory opłata stała wynosiła 160zł.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały – „Podwyższanie miesięcznej opłaty stałej za pobyt dziecka w Żłobku staje się konieczne z uwagi na wzrost kosztów utrzymania placówki, w tym wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zakup towarów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.”

Za przyjęciem uchwały głosowali radni klubu Przyjazne Miasto, przeciw byli radni Koalicji Obywatelskiej oraz PIS.

Zobacz również: Wycięto sporo drzew w Ostrowie /foto/
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments