Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przyjrzał się pracy oddziałów chirurgicznych w naszym regionie, szczególnie tych, które leczą pacjentów w trybie pełnej hospitalizacji.

Świadczenia w zakresie chirurgii są udzielane również w trybie hospitalizacji planowej oraz chirurgii jednego dnia. Niektóre zabiegi mogą być realizowane w poradniach specjalistycznych. Analiza dotyczyła oddziałów chirurgii ogólnej, a nie innych, w których również przeprowadza się zabiegi, jak choćby urologia, onkologia czy ginekologia.

Oddziały chirurgiczne oferujące pełną hospitalizację prowadzone są w 38 wielkopolskich szpitalach. W 2022 r. wykonały one łącznie około 67,9 tys. pełnych hospitalizacji. Spośród nich zabiegiem zakończyło się ponad 49,5 tys. W pierwszym kwartale tego roku było to z kolei 19,2 tys. pobytów w oddziałach i 14,7 tys. hospitalizacji zabiegowych.

Od 2019 roku najwięcej pobytów pacjentów co roku odnotowuje Szpital Miejski im. F. Raszei w Poznaniu. W 2022 roku odbyło się tu ponad 3,5 tys. hospitalizacji. Na drugim miejscu pod względem liczby pobytów znalazł się Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu z niewiele ponad 3 tys. hospitalizacji w 2022 roku, a na trzecim Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, który zaraportował prawie 2,9 tys. hospitalizacji chirurgicznych.

Na dalszych miejscach w 2022 roku znalazły się Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, Szpital w Kole, Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, a za nim Szpital Wojewódzki w Poznaniu.

W szpitalu w Ostrowie w ubiegłym roku było hospitalizacji 2154, a w pierwszym kwartale tego roku 521. Jeszcze raz zaznaczmy, że dane te dotyczą liczby hospitalizacji w oddziałach chirurgicznych.

W 2022 r. Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu procentowo sprawozdał najwięcej hospitalizacji zabiegowych – ponad 89 proc. spośród wszystkich. Powyżej 80 proc. takich pobytów odnotował też Uniwersytecki Szpital Kliniczny oraz szpitale w: Czarnkowie, Krotoszynie, Szamotułach i Puszczykowie.

Zobacz również: Trwa przebudowa kolejnego oddziału ostrowskiego szpitala

Liczba hospitalizacji w oddziałach chirurgicznych w 2022 r. i pierwszym kwartale 2023 r. (uszeregowana według danych za 2022 r.) oraz procent hospitalizacji zabiegowych:

Nazwa świadczeniodawcyMiejscowość2022 Procent hospitalizacji zabiegowych w 2022 r.2023 (I-III)Procent hospitalizacji zabiegowych w I kw. 2023 r.
SZPITAL MIEJSKI IM. FRANCISZKA RASZEIPOZNAŃ3 52389,3%1 05088,2%
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. LUDWIKA PERZYNY W KALISZUKALISZ3 03167,2%80974,2%
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W POZNANIUPOZNAŃ2 89181,7%77083,5%
WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. JÓZEFA STRUSIAPOZNAŃ2 84275,4%82178,3%
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOLEKOŁO2 46764,2%72962,0%
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIELESZNO2 42077,6%68779,9%
SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIUPOZNAŃ2 37666,9%65669,2%
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. DR. ROMANA OSTRZYCKIEGO W KONINIEKONIN2 36972,6%58981,3%
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIEWOLSZTYN2 25977,2%54878,8%
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZAMOTUŁACHSZAMOTUŁY2 22480,7%71386,4%
SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄRAWICZ2 19777,2%63380,1%
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ OSTRÓW WIELKOPOLSKIOSTRÓW WIELKOPOLSKI2 15461,5%52166,4%
CENTRUM MEDYCZNE HCPPOZNAŃ2 13674,4%53773,6%
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KĘPNIEKĘPNO2 09573,5%65177,3%
SZPITAL POMNIK CHRZTU POLSKIGNIEZNO2 01766,3%51974,0%
SZPITAL POWIATOWY IM. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGOZŁOTÓW1 99477,7%54978,1%
SZPITAL ŚREDZKI SERCA JEZUSOWEGOŚRODA WIELKOPOLSKA1 78469,7%53667,9%
SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE IM. STANISŁAWA STASZICAPIŁA1 65877,9%43082,3%
SZPITAL W PUSZCZYKOWIE IM. PROF. S.T. DĄBROWSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNAPUSZCZYKOWO1 65580,2%41878,2%
SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIEJAROCIN1 56765,2%42170,1%
SZPITAL POWIATOWY IM. TADEUSZA MALIŃSKIEGO W ŚREMIEŚREM1 55775,8%41675,2%
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSTYNIUGOSTYŃ1 55378,9%46080,7%
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYCHODZIEMIĘDZYCHÓD1 55072,6%40482,7%
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IMIENIA DOKTORA KAZIMIERZA HOŁOGINOWY TOMYŚL1 53372,8%33578,5%
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁUPCYSŁUPCA1 49972,5%47273,3%
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĄGROWCUWĄGROWIEC1 48560,3%63978,9%
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KROTOSZYNIEKROTOSZYN1 42081,7%44486,7%
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNKOWIECZARNKÓW1 39283,5%53686,8%
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIEKOŚCIAN1 33369,8%32767,9%
PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE W PLESZEWIEPLESZEW1 32859,9%38065,0%
OSTRZESZOWSKIE CENTRUM ZDROWIAOSTRZESZÓW1 31464,5%33573,7%
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJTUREK1 27863,5%37568,5%
SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II W TRZCIANCETRZCIANKA1 20265,3%26070,4%
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W OBORNIKACHOBORNIKI1 19166,6%30362,4%
SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNIWRZEŚNIA1 18169,9%33469,8%
SZPITAL POWIATOWY IM PROF ROMANA DREWSACHODZIEŻ70679,9%21081,4%
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJGRODZISK WIELKOPOLSKI41568,7%30463,5%
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA W POZNANIU IM. PROF. LUDWIKA BIERKOWSKIEGOPOZNAŃ28862,5%12376,4%

Z jakich powodów są hospitalizowani pacjenci? Zdecydowanie najczęściej są to choroby układu pokarmowego. W 2022 r. pobytów w szpitalu z ich powodów było 33,7 tys., a w pierwszym kwartale tego roku – 9,4 tys. To niemal co drugi powód hospitalizacji ze wszystkich prowadzonych w oddziałach chirurgicznych.

Trafiają do nich również pacjenci leczeni z powodu nowotworów. W ubiegłym roku odnotowano 8,2 tys. takich hospitalizacji, a w pierwszych trzech miesiącach obecnego – 2,3 tys. Stanowi to 12 proc. wszystkich pobytów. Na kolejnych miejscu pod tym względem znajdują się urazy i zatrucia.

W większości szpitali najczęstszą przyczyną hospitalizacji w oddziale chirurgicznym są choroby układu pokarmowego. Są jednak wyjątki. W Szpitalu w Czarnkowie hospitalizacje pacjentów z chorobami układu pokarmowego stanowiły nieco ponad 20 proc. Najwięcej, bo 40 proc. wszystkich hospitalizacji w 2022 r. nastąpiło z powodu chorób układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej.

Szpitale w Rawiczu i Wągrowcu hospitalizują dużą część pacjentów (29 i 25 proc.) z powodu urazów i zatruć. Centrum Medyczne HCP w Poznaniu i Szpital w Kępnie pośród chorych przyjmuje w oddziałach chirurgicznych dużą grupę pacjentów z chorobami układu moczowo-płciowego. W szpitalach w Kaliszu i Turku niemal co piąta hospitalizacja jest spowodowana chorobami układu krążenia. Z kolei więcej niż co czwarty pobyt w oddziałach chirurgicznych szpitali w Pleszewie, Środzie Wielkopolskiej i poznańskich: Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym oraz Szpitalu Miejskim im. F. Raszei jest związany z leczeniem nowotworów.

Gdyby spojrzeć przez pryzmat najczęściej udzielanych świadczeń w Wielkopolsce to są to zabiegi wycięcia pęcherzyka żółciowego. W ubiegłym roku przeprowadzono ich 7,7 tys., natomiast w pierwszym kwartale tego roku niemal 2,2 tys. Na drugim miejscu znajdują się operacje przepuklin jamy brzusznej z wszczepem. W 2022 r. wielkopolskie szpitale sprawozdały ich 7,2 tys., a od stycznia do marca tego roku – ponad 2,1 tys. Dwa powyższe zabiegi stanowią ponad 20 proc. wszystkich hospitalizacji na oddziałach chirurgicznych.

Na kolejnych miejscach znajdują się: pobyty z powodu chorób jamy brzusznej, średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego, leczenie zachowawcze urazów, operacje żylaków czy zabiegi endoskopowe i przezskórne dróg żółciowych i trzustki.

Zobacz również: Ostrowski szpital ze sporym dofinansowaniem
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments