Autobus MZK Ostrów Wielkopolski
Autobus MZK Ostrów Wielkopolski

Istnieje możliwość odzyskania środków pieniężnych za niewykorzystane bilety okresowe ulgowe 30-dniowe, 14-dniowe, 7-dniowe. O takiej możliwości informują Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.

MZK S.A. wskazuje na metodykę postępowania pasażera w przypadku podjęcia decyzji o złożeniu wniosku o zwrot ww. środków pieniężnych:

1) druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej MZK S.A., w Punktach Obsługi Pasażera przy ul. Asnyka 8 oraz ul. Lotniczej 30,

2) wniosek należy złożyć w wersji papierowej w Punktach Obsługi Pasażera przy ul. Asnyka 8 lub ul. Lotniczej 30. Do wniosku o anulowanie biletu okresowego wymagane jest fizyczne dołączenie Ostrowskiego Biletu Elektronicznego oraz paragonu (paragon nie jest wymagany w przypadku, gdy zakup biletu nastąpił za pośrednictwem internetu lub aplikacji moBilet),

3) w przypadku zakupu biletu okresowego ulgowego przy pomocy aplikacji moBILET niezbędne jest podanie na wniosku numeru bieżącego biletu znajdującego się w historii zakupionych biletów.

4) zwrot środków pieniężnych może nastąpić wyłącznie za bilet okresowy ulgowy nabyty do dnia 15 marca 2020r.. Kwota zwrotu zostanie ustalona w oparciu o ilość dni pozostałych do wykorzystania w okresie  od dnia 16 marca 2020r. do końca ważności biletu okresowego ulgowego.

5) nie jest możliwe przesuwanie terminu obowiązywania biletu okresowego. Można jedynie bilet anulować, a następnie zakupić go ponownie na inny okres,

6) celem ograniczenia kontaktu osobistego zwrot środków pieniężnych może nastąpić wyłącznie na wskazany we wniosku rachunek bankowy,

Informacje dostępne są pod numerami telefonów: 62 / 7376117 lub 62 / 7376119 w godz. 7.00 -15.00. Druk wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Urzędu Miejskiego oraz MZK.