Dzisiaj ogłoszony został konkurs na prezesa spółki Ostrowskie Inwestycje Sportowe, która będzie zajmowała się m.in. zarządzaniem Areną Ostrów oraz budową Ostrowskiego Parku Wodnego.

Od kandydatów na stanowisko prezesa rada nadzorcza wymaga m.in. wykształcenia wyższego, min. 5-letniego stażu pracy, w tym 3-letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Pożądane jest też doświadczenie w zarządzaniu spółkami prawa handlowego i obiektami sportowymi, a także doświadczenie w organizacji imprez o charakterze kulturalno-sportowym, edukacyjnym, targów, wystaw i kongresów, wiedza z zakresu nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem, umiejętności kierowania zespołem, podejmowania decyzji, ryzyka.

Oferty można składać do 23 listopada w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments