Ogłoszone zostały otwarte konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w 2024 roku. W przyszłym roku tych konkursów będzie więcej.

W przyszłym roku konkursy w zakresie sportu w Ostrowie, czyli dofinansowania udziału ostrowskich zespołów w rozgrywkach ligowych zostały rozbite na poszczególne dyscypliny sportowe. W ogłoszonych właśnie trzech konkursach do podziału na wszystkie kluby jest kwota 2 mln złotych. Każdy z trzech konkursów jest na różne okresy realizacji i z różnymi kwotami do podziału.

W ramach konkursu dotyczącego udziału ostrowskich zespołów w rozgrywkach ligowych w koszykówce i piłce ręcznej do podziału będzie kwota 1 280 000zł, a zadanie powinno być realizowane w terminie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024 roku.

W ramach konkursu na udział ostrowskich zespołów w rozgrywkach ligowych w: piłce nożnej, tenisie stołowym, lekkoatletyce, speedrowerze, piłce siatkowej, szachach do podziału jest kwota 320 000zł, a zadania realizowane mają być w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku.

Natomiast w ramach konkursu dotyczącego finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2024 w zakresie udziału ostrowskich zespołów w rozgrywkach ligowych w sporcie żużlowym to kwota przeznaczona na jego realizację wynosi 400 000zł. Jako termin realizacji wskazano okres od 1 stycznia do 31 maja 2024 roku.

Wnioskując z terminów realizacji zadań, należy się spodziewać w późniejszym okresie kolejnych konkursów, gdzie do podziału będą kolejne środki finansowe. Jak te środki, czyli łącznie 2 mln złotych, zostaną podzielone, dowiemy się pod koniec grudnia, o czym oczywiście będziemy informować.

Zobacz również: Po pijaku spowodował wypadek. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie


W tym miejscu chcemy zaznaczyć, że ogłoszony został również konkurs dotyczący dofinansowania podejmowanych działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Jest to konkurs gdzie dofinansowuje się kluby w zakresie szkolenia dzieci młodzieży, jednak iż postanowiono, że pieniądze będą pochodziły z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, kluby muszę prowadzić profilaktykę w tym zakresie, co oczywiście ogranicza ilość środków jakie faktycznie mogą przeznaczać na szkolenie ostrowskich dzieci i młodzieży.

W ramach tego zadania na wszystkie kluby przeznaczono kwotę 1 100 000zł, z terminem realizacji od 15 stycznia do 30 września 2024. Z uwagi, że wcześniej konkursy dotyczące dzieci i młodzieży w tym zakresie odbywały się na cały rok, zwróciliśmy się z pytaniami do urzędu miejskiego w Ostrowie co jest tego powodem.

Jak wynika z udzielonej nam odpowiedzi – „Konkurs nie został ogłoszony na cały rok, ponieważ przewidujemy zwiększenie finansów w budżecie miasta na 2024 rok na sport dla dzieci i młodzieży z wpływów, które nastąpią w ciągu 2024 roku z tzw. korkowego”.

Zobacz również: Oficjalnie otwarto nową Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrowie
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments